Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Võrgustikud

Arutelu peavad väikestesse laudkondadesse jagatud grupid.

Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus on erivajadustega inimestega seotud võrgustikutöö eestvedaja.

Erivajadustega inimesed elavad meie hulgas. Meil kõigil on ühesugused õigused õppida töötada ja elada täisväärtuslikku elu oma võimete kohaselt. Kõigile võrdväärsete võimaluste loomine sõltub ühiskonna teadlikest hoiakutest ja arusaamadest, mille kujundamiseks on vaja luua ühine inforuum.

Erinevad võrgustikud on Astangu keskuse poolt ellu kutsutud seepärast, et inimesed, kes elavad või töötavad erivajadustega inimeste kõrval, saaksid vahetada teadmisi ja kogemusi. Alati on meie hulgas keegi, kes midagi avastab või esmakordselt proovib; keegi, kes on valmis kogemust omaks võtma ja tehtut edasi arendama; keegi kes tahab oma mõtetele kinnitust või tagasisidet.

Võrgustikutöö on sobiv platvorm ühiskondlike kokkulepete sõlmimiseks, parimate kogemuste jagamiseks ja toimivate mudelite tutvustamiseks. Võrgustikutöö eesmärk on ka läbikukkumiste ennetamine, eksisammude vältimine, kaalutud ja kompetentsete otsuste langetamine. Võrgustikutöö lisaväärtused on vastastikune jõustamine ja üksteise toetamine.

Võrgustikuga tasub ühineda, kui on tahtmine mõnel olulisel teemal kaasa rääkida või osaleda pikaajaliste ühiskondlike muutuste juhtimises.