Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Viipekeelne videokeskkond

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ja Eesti Kurtide Liit viisid ajavahemikus 09.01.2014 kuni 30.06.2015 ellu koostööprojekti, mille eesmärgiks oli kurtide kogukonna teadlikkuse ja kaasatuse suurendamine läbi infole juurdepääsu parandamise.

Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist rahastatud „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ raames ellu viidud projekti „Kurtide kogukonna teadlikkuse ja kaasatuse suurendamine kodanikuühiskonnas avatud videoteenuste keskkonna loomise kaudu“ tulemusena valmisid videoteek ja videoportaal, mis võimaldavad kurtide kogukonnal nüüd paremini neid puudutavale infole ligi pääseda.

Nüüdseks kättesaadavasse videoportaali videoportaal.ead.ee saab koondada viipekeelsed videod info jagamiseks erinevatel teemadel.

Videoportaal ja äpid on valminud koostöös BitWeb OÜ-ga.

Täname oma koostööpartnereid, Bitweb OÜ-d, Riigi Infosüsteemide Ametit, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi, kes aitasid kaasa projekti tulemuste saavutamisele!

Euroopa regionaalarengu fondi logo