Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vene emakeelega õppijad Astangul

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses saavad õppida kõik noored, kelle õppeedukus sõltub personaalsest lähenemisest ning väiksematest õpperühmadest. 2021. aasta jaanuaris alustati Astangu keskuses uue pilootprojektiga „Edgar“, mille eesmärgiks on välja töötada keelekümbluse põhimõtetel toimiv kohanemiskursus, mis võimaldab õppetöös osaleda ka vene emakeelega õppijatel.

Õppija Edgari järgi sai pilootprojekt oma nime

Miks „Edgar“? Edgari näol on tegemist Astangu õppijaga, kes paar aastat tagasi tuli sisseastumiskatsetele, kuid vähese eesti keele oskuse tõttu ei saanud oma õppimise teekonda Astangul alustada. Noormees sai katsetelt kaasa soovituse õppida eesti keel selgeks ning proovida uuesti. Edgar oli soovitusest inspireeritud ning õppis eesti keele paari aastaga sellisel tasemel selgeks, mis võimaldas tal 2021. aasta kevadel lõpetada Astangul kohanemiskursuse ning liikuda uute väljakutsete poole. Edgari edulugu tõendas Astangu kollektiivile, et õigete meetodite kasutamisel ning õppija enda motivatsiooni koostoimel on keeleõpe võimalik ka erivajadustega noorte puhul.

„Edgari“ projekti I aasta jooksul tehakse ettevalmistustöid selleks, et valmiks õppijakeskne õppekava. Luuakse koostöövõrgustik nende üldharidus- ning erikoolidega, kust vene keelt emakeelena kõnelevad noored võiksid Astangule õppima asuda. Lisaks katsetatakse uudseid koostöö võimalusi, mis tooksid õppijad Astangu võimalustega tutvuma juba enne õppeaasta algust. Selleks, et keeleõpe omandamine toimuks õppijate võimekust arvestades ning motiveerivalt, lähevad Astangu esindajad lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) kursustele. Esimese projektiaasta sügisesse jäävad nii LAK meetodi edasi andmine Astangu õpetajatele kui spetsialistidele ning õppekava loomine koostöös LAK spetsialistidega.

Lõimitud aine- ja keeleõppe mitu nägu

Lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) meetod aitab eesti keelt teise keelena rääkivatel õppijatel liituda eestikeelsete õppeprogrammidega viisil, kus lisaks õppeainele omandavad õppijad ka eesti keelt. LAK meetod on Eestisse toodud Kanadast ning see võib esineda erineval kujul - keelelaager, osaline keelekümblus, õpilasvahetus jpm. Millise kuju võtab LAK-õpe Astangul, selgub 2021. õppeaasta sügisel.

Esimene LAK-õppel põhinev kohanemiskursus avatakse 2022. õppeaasta sügisel. Kandideerida saab aga juba 2022. aasta jaanuarist.

Pilootprojekt „Edgar“ kestab augustini 2023 ning projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi meetme „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ vahenditest.

Kai Raku

keelekümbluse projekti projektijuht

Kai