Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vastuvõtt

NB! Vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks on lõppenud ja avaldusi enam vastu ei võeta.

Sooviavalduste vastuvõtt toimub ajavahemikul 1. märts - 2. juunini. Vabade õppekohtade olemasolul toimub täiendav sooviavalduste vastuvõtt ja hindamine kohanemiskursustel 14. augustist - 31. oktoobrini ning tööõppekursustel ja kutseõppes 14. augustist - 6. oktoobrini.

Hindamiste toimumise aeg ja järjekord määratakse dokumentide laekumise kuupäeva järgi, mis on positiivse tulemuse saamisel aluseks õpperühmade moodustamisel. Eraldi pingerida ei moodustata. 


1. Vali endale sobiv eriala

Kui Sa ei ole oma valikus kindel või ei tea, mida õppida soovid, siis oleme abiks valiku tegemisel.

Kohanemiskursused on õige valik, kui vajad tuge erialavalikul ning soovid täpsustada õppimise, töötamise ja muid võimalusi. Ühe aasta jooksul omandad eluks vajalikke oskusi ning saad kujundada õpi- ja tööharjumusi. See on kursus, mis valmistab Sind ette kindlale erialale õppima minemiseks ja/või tööle asumiseks. Nii on saad olla kindlam, et valisid õige eriala.

Tööõppekursusel või kutseõppes osalemine aitab õppijal omandada võimalikult iseseisvaks toimetulekuks ja töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

NB! Keskkond ei ole kohandatud sobivaks pimedatele ning praktiline õppeprogramm nõuab käelist ja visuaalset tegevust.


2. Kogu dokumendid kokku

Sisseastumiseks kogu kokku ja esita järgmised dokumendid:
 • vormikohane allkirjastatud sooviavaldus paberil või digitaalsel kujul;
 • alaealise õppijakandidaadi puhul allkirjastab lapsevanem või eestkostja ka avalduse;
 • isikut tõendava dokumendi koopia (ID kaart/pass);
 • iseloomustus viimasest koolist/päevakeskusest/töökohast vms;
 • haridust tõendava dokumendi koopia (lõputunnistus, viimase klassi tunnistus). NB! Võib ka hiljem esitada.
Sobivuse hindamisel kasuks tulevad dokumendid:
 • üleminekuplaan;
 • otsus eestkoste määramise kohta;
 • perearstilt tervise hetkeseisu ja soovitud eriala sobivuse kirjeldus;
 • eriarstide soovitused;
 • Sotsiaalkindlustusameti ja/või Eesti Töötukassa ekspertiisiotsus puude raskusastme ja/või töövõimetuse/töövõime kohta;
 • sotsiaalse või tööalase rehabilitatsiooni dokumendid (tegevuskava, rehabilitatsiooniplaan).

Dokumendid too keskusesse, saada postiga või elektrooniliselt.


3. Sinuga lepitakse kokku vestluse ja töökatse toimumise aeg

Vestlusele tulles võta kaasa abivahendid (nende olemasolul): prillid, kuuldeaparaat jms. Viipekeelsed õppijakandidaadid peavad tulema enda tellitud viipekeeletõlgiga.

Vestlus toimub sotsiaaltöötaja ja kutseõpetajaga. Selle käigus hinnatakse kutsesobivust, motivatsiooni, iseseisvat toimetulekut ja valmisolekut õpiväljundite saavutamiseks.

Vestlusega samal päeval toimub ka valitud eriala töökatse, kus saad näidata oma oskuseid ja teadmisi valitud eriala teemalistes ülesannetes.

Kui soovid asuda õppima kohanemiskursustele, siis kutsume Sind 1-3 päevaks osalema mõne õpperühma tegevustesse.

Töökatse viiakse läbi töö- ja kutseõppe kursusele kandideerijatele ja selle viib läbi soovitud eriala kutseõpetaja. Töökatse toimub üldjuhul pärast vestlust, samal päeval ning kestab olenevalt erialast 1-3 tundi.

Kui elad väljaspool Tallinna, on Sul võimalus proovida ka elamist õpilaskodus. Hindamise ajal on elamine õpilaskodus ja lõunasöök õppijakandidaadile tasuta. Õhtusöögi poest ostmisel ja valmistamisel abistab Sind vajadusel tegevusjuhendaja.


4. Kas ma sain Astangule õppima?

Pärast vestlust ja töökatset anname kahe nädala jooksul Sulle telefoni teel tagasisidet, kuidas Sul läks ning millised on soovitused edasisteks tegevusteks.

Hindamiste kokkuvõte ning soovitused edasisteks tegevusteks saabuvad Sulle kirjalikult.


5. Tere tulemast õppima!

Kui said Astangu keskusesse õppima, siis kinnita oma õppima asumine kas telefoni või e-posti teel esimesel võimalusel.


Dokumendid

Epp Viilas

teenuste konsultant