Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Välisvabatahtlikud

Välisvabatahtlikud jõuavad meieni Euroopa Solidaarsuskorpuse kaudu, millega liitusime 2017. aastal. See on meie jaoks hea võimalus võõrustada kuni aasta aega teisest Euroopa riigist pärit noort, kes panustab erinevatesse keskuse tegevustesse. Samuti toob iga uus välisvabatahtlik meile uut hingamist, häid mõtteid ja ideid ning teistsugust vaatenurka. 

Välisvabatahtliku kaasamine meie tegevustesse annab õppijatele ja klientidele hea võimaluse harjutada oma võõrkeele- ja suhtlemisoskust. Töötajad saavad praktiseerida oma keeleoskust ning kultuurideülene suhtlus avardab mõttemaailma, paneb märkama uusi võimalusi ja rikastab igapäevatööd. 


Gloria Notaro

Välisvabatahtlik Itaaliast

Lõuna-Itaaliast pärit Gloria on rõõmustanud meid 2018/2019 õppeaastal. Gloria tuli meile juba ainuüksi seetõttu, et polnud varem oma silmaga lund näinud. Ta on abiks olnud nii õppetöös kui ka huviringide läbiviimisel ning käinud koos klientide ja õppijatega majast väljas. Samuti on Gloria valmistanud meile rõõmu ja silmailu kaunistades suurematel tähtpäevadel meie ruume. Õppijate seas on suureks hitiks osutunud ka Gloria näomaaligute tegemise oskus.

Gloria tõi meile ka killukese Itaaliat - töötajatele itaalia toidu õhtud ja itaalia keele tund ning ning õppijatele erinevate kultuuride õhtu ja muidugi pitsaõhtu, mis oli väga populaarne. 


Välisvabatahtlik Bosnia ja Hertsegoviinast

Bosnia ja Hertsegoviinast pärit Haris oli meie esimene välisvabatahtlik, kes valis Eesti just e-riigi kuvandi ja usukauguse tõttu. Oma kodumaal õppis ta liikluskorraldust, tänu sellele ka oskuslik organisaator ja koordineerija.

Astangul viis Haris läbi erinevaid huviringe nii töötajatele kui õppijatele, aitas ürituste korraldamisel, sisustas õpilaskodus õppijate vaba aega ning tegeledes muu logistikaga, mis keskuse toimimiseks vajalik.  

Haris leidis Eestist endale armastuse ning nüüd elab ja töötab Eestis. Astanguga on ta siiani seotud ning käib abiks suurematel üritustel ja pannud õla alla spordiüritustel osalemisega. 


Euroopa vabatahtliku teenistuse alaprogramm on rahastatud Euroopa Komisjoni kodanikuhariduse programmi „Youth in Action“ raames.