Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Astangu uudiskiri

Tere

Hea lapsevanem ja lähedane

Lõppes 2022/2023. õppeaasta. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele on see 28 tegevusaasta, mille kestel oleme saanud kutserehabilitatsiooni toel õpetada õppijatele uusi oskusi ja teadmisi. Tänavu sai lõputunnistuse kokku 72 õppijat kohanemis-, tööõppe- või kutseõppekursustelt. Paljud lõpetanutest lähevad edasi tööle, mitmed õppima mujale koolidesse. Aga teadke, et kõik teie lapsed on jätkuvalt oodatud Astangule. Nii raskematel kui kergematel hetkedel, sest Astangu Keskus ei unusta omasid.

Käesolevast uudiskirjast leiate põgusa sissevaate mõningatesse keskuse tegevustesse, aga ka meie panusest HEV noorte õpetamisel ja toetamisel kutseõppeasutustes. Kõik selleks, et rohkem noori saaks omandada kvaliteetset haridust ning tunda end iseseisvama elu poole liikudes väärtusliku ja vajalikuna. Kui on huvi põhjalikumalt meie tegevuste ja tulemustega tutvuda, siis uudiskirja lõpust leiate lingi eelmise aasta tegevusaruandele.

Mitmeid teist juba teavad, kuid toon välja ka nendele, kes pole veel kursis, siis Astangu Keskus liikus 1. juulil 2023 Sotsiaalministeeriumi haldusalast Haridus- ja Teadusministeeriumi alla. Õppijate, lapsevanemate ja lähedaste jaoks jätkub õppetöö varasemal viisil ning säilivad kõik senised toetused. Loodame, et Haridus- ja Teadusministeeriumi alla kuuludes saame Astangu Keskuses pakutava kutserehabilitatsiooni alase toe muuta veelgi kättesaadavamaks kutsekoolides enamatele toevajadusega inimestele.

Head lapsevanemad ja lähedased. Tänan teid sõpruse ja usalduse eest, et usaldasite oma lapsed meie kätesse haridust omandama. Koostöö teiega on olnud väga meeldiv. Ainult koostöös – keskuse töötaja, õppija ja lapsevanem, lähedane – on võimalik saavutada võimalikest parim tulemus õppijale.

Soovin teile ilusat suve ja kordaminekuid jätkuval eluteel!

Astangu Keskuse direktor Kert Valdaru

Kert Valdaru

Direktor

Astangu Kutserehabilitatsiooni keskus

Päevakorral

Projektijuht Keiu Talve tutvustab kohalolijatele kutserehabilitatsiooni teenuse disaini projekti eesmärki

Kutsekoolid kaasavamaks - õppija individuaalse õpitee toetamine kutsekoolis

Kutseõppe lõpetamise ühispilt

Võtame kokku lõppenud õppeaasta

Persoon

Õppeosakonna juht HEVI messil Astangu õppimisvõimalusi tutvustamas

Persoon: õppeosakonna juhataja Külliki Tamm

Kogemus

Õppetöö

Astangu maja ees kivihunniku peal neli noort: kaks noormeest ja üks neiu.

Kohanemiskursus Edgar: õppetunnid ja kordaminekud

Digipädevuste lõimimine õppekavadesse

Õppeaasta jooksul vajasid õppijad kõige enam tuge vaimse tervise osas

Oskuste hindamise mudeli arendamine Astangu Keskuses

Ole kursis

Tööelu

Neli õppijat veedavad toredalt aega Astangu peasissekäigu ees

Edasiõppimist planeeritakse varakult

Praktikabaaside head praktikad

Praktika- ja töökohtade leidmine muutunud majanduslikus olukorras

Teadmatus kaitstud töö tuleviku osas

Hea teada

Linnuvaade välialale

Astangu Keskus saab modernse spordiväljaku ja teraapiaaia

Astangu Keskuse 28. aastapäeva konverents. Keskuse direktori Kert Valdaru avasõnad.

Pilguheit 28. aastapäevale

Astangu KRK Kert Valdaru nõupidamiste laua taga

Astangu Keskuse tegevusaruanne 2022

Saada oma ettepanekud ja märkused e-posti aadressile [email protected]

Uudiskirja arhiiv

Facebook Youtube Instagram Twitter

© Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 2021