Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Astangu uudiskiri

Tere

Hea lapsevanem ja lähedane

2020 aasta oli varasematest aastatest erinev, kuna COVID-19 jättis sellesse jälje. Eelmine aasta nõudis suurt pingutust nii Astangu Keskuse töötajatelt, õppijatelt kui lapsevanemetelt ja lähedastelt. Pidime kõik ühiselt kohanema uue reaalsusega. Suureks väljakutseks oli meile kaitsta COVID-19 viiruse eest ennast, lähedasi ja teisi ning samaaegselt tulla toime õppe- või tööeluga.

Otsisime Astangu Keskuses pidevalt uusi ideid ja lahendusi, kuidas korraldada õpet ja tegevusi nii, et oskuste ja teadmiste omandamine ei kannataks. Võtsime kasutusele ennetavad meetmed COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks keskuses. Seadsime koroonaviiruse laines eesmärgi: hoida ära täies ulatuse kaugõppele üle minemist. See meil õnnestus. Õnnestus tänu koostööle töötajate, õppijate, lapsevanemate ja lähedaste vahel. Tänan teid mõistva suhtumise ja koostöö eest. Jätkame uuel aastal samamoodi. Jälgime oma tervist ja tõbisena Astangu Keskusesse ei tule. Keskuses olles hoiame kinni kokkulepitud reeglitest, näiteks desinfitseerime sisenemisel käsi, kanname ühiskasutatavates ruumides maski ja kui võimalik, hoiame teise õpperühma  kuuluvate õppijatega distantsi. See aitab kaasa võimaliku COVID-19 viiruse leviku ennetamisele ja tõkestamisele keskuses. Nii suudame ühiselt panustada kontaktõppe jätkumisele ja vältida täies ulatuses distantsõppele üle minemist.

Soovin teiega jaga veel paari rõõmusõnumit. Esiteks, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus on saanud 25. aastaseks. See aeg on andnud meile palju kogemusi ja teadmisi, aga ka õppetunde, kuidas luua inimesekeskset kutserehabilitatsiooni teenust. Me oleme olnud kaasteeliseks ja suunanäitajaks paljude inimeste iseseisvama elu poole liikumisel. Me jätkame seda suunda. Soovime, et aastaks 2035 saaks kutserehabilitatsiooni teenust 10 korda rohkem inimesi kui seni (hetkel ligi 100 õppijat). Valmimas on ka keskuse uus strateegi aastateks 2021-2024 keskendudes inimesekesksule ja kaasaegsema õppekeskkonna loomisele, mis suudaks paremini arvestada iga õppija vajadusi liikumisel iseseisvama elu suunas pidevalt muutuvas maailmas.

Samuti on mul hea meel tõdeda, et koostöös sotsiaalministeeriumiga olema saavutamas kohanemis- ja tööõppekursuse õppijatele ja nende lähedastele õigused saada lapsetoetust, lasterikka pere toetust, eestkostetava lapse toetust ja üksikvanema lapse toetust, puudega vanema toetust ja puudega õppuri õppetoetust. Hetkel on vajalikud seadusemuudatused Riigikogus menetlemisel. Loodame, et toetuste saamiseks vajalikud  seadusemuudatused võetaks vastu veel sellel poolaastal, mis tagaks toetuste saamise õigused juba sellel aastal. Hoiame teid arengutega kursis.

Kert Valdaru

Soovin teile tugevat tervist, tulemuslikku koostööd ja tegusat aastat.

Kert Valdaru

Direktor

Päevakorral

Vaade Astangu Keskusele

Visioon aastaks 2035 seab keskmesse kutserehabilitatsiooni teenuse

Juhendaja juhendab klienti graanulite panemisel täitekotti

Toeta kaitstud töö töötubasid toodete ostmise või allhanketöö pakkumisega

Persoon

Ema ja poeg vaatamas päikeseloojangut. Pilt on illustratiivne.

Teekond erilise lapse kõrval

Kogemus

Õppetöö

Puidutöövahendid seinal rippumas

Praktika koroona kiuste

Õppeosakond võtab kokku esimese poolaasta

Distantsõppe valud ja rõõmud tugispetsialisti silme läbi

Lähedaste ja õppijate tagasiside 2019/2020 õppeaasta kohta

Edulugu

Naine ratastoolis, siluett

Helisabeth

Ole kursis

Tööelu

Viis töötajat omavahel suhtlemas, üks neist ratastoolis

Astangu keskuse meeskond kasvab ja areneb

Muutused tööturul mõjutavad meid kõiki

Vähenenud töövõimega inimesed säilitasid keerulisel koroona-aastal paremini töökohad

Hea teada

EQUASS logo

EQUASSi vahearuanne

Keskusesse tulles kanna maski

Töökorraldus alates 5.01.2021

Saada oma ettepanekud ja märkused e-posti aadressile [email protected]

Uudiskirja arhiiv

Facebook Youtube Instagram Twitter

© Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 2021