Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Visioon aastaks 2035 seab keskmesse kutserehabilitatsiooni teenuse

07.01.2021

Vaade Astangu Keskusele

Astangu Keskus on paika pannud visiooni aastaks 2035. Selle keskmes on kutserehabilitatsiooni teenus, mis on üle-eestiline ja mille klientide arv aastas on 10 korda suurem, kui aastal 2020 (u 100 õppijat).

Lisaks sellele on keskus võtnud eesmärgiks aastal 2035 olla kaasaegne oivakeskus, kus on kasutusel kaasaegsed tehnoloogiad, sh virtuaalne reaalsus ja simulatsioon, ning keskkond, mis toetab keskuses õppivate ja teenusel viibivate inimeste erivajadusi. Visiooni poole liikumisel kannavad keskust kaks märksõna: innovaatilisus ja keskkonnasäästlikkus.

Kuna 2020. aastaga lõppes ka vana strateegia, valmistas keskus perioodiks 2021–2024 ette uue strateegia, mis on kooskõlas visiooniga aastaks 2035.

Uus strateegia erineb paljuski varasematest strateegiatest, olles palju iseteadlikum ning kirjeldades väga hästi ära ka keskuse sisemisest toimimiskeskkonnast tulenevad tugevused ja nõrkused, aga ka väliskeskkonnast tulenevad ohud ja võimalused.

Juba uus strateegia näeb ette olulise tegevusena kutserehabilitatsiooni teenuse disaini ja selle viimise üle-eestiliseks.

Samuti keskendub uus strateegia väga selgelt infotehnoloogilise võimekuse tõstmisele – nii erinevate keskkondade kasutuselevõtu osas, sh kaugõppe läbiviimise tarbeks, kui keskuse töötajate vastavate kompetentside tõstmise osas. Aasta 2021 alguses on keskusel kavas ka võtta tööle haridustehnoloog, kellega abiga saab keskus teostada infotehnoloogilise võimekuse tõstmise süsteemselt ja jätkusuutlikult.  

Direktori asetäitja Veronika Kaska