Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Valminud on kutserehabilitatsiooni teenuse disaini kirjeldus

11.04.2022

Mees lahti selgitamas kinoekraanile kuvatud kasutajasõbralikku kutserehabilitatsiooni teenuse protsessikaarti

Disainibüroo Brand Manual kaardistas Astangu Keskuses pakutava teenuse ja kirjeldas selle kutseõppeasutuste jaoks, et iga õppe jooksul tuge vajav õppija saaks talle vajalikku abi ja tuge. Teenuse kujundamisel on lähtutud kasutaja ehk õppijate vajadustest.

Kogu kutserehabilitatsiooni protsess on jaotatud 7 etapiks. Toe pakkumine kutsekoolis algab erialade ja õppimisvõimaluste tutvustamisest sihtgrupile ning lõppeb töölesaamise toetamisega õppimise järgselt. Sinna vahele mahuvad veel karjäärikujundamine, koolielusse sisseelamise toetamine, regulaarne tugi ning praktika korraldus.

Disainiprotsessi jooksul sai ka selgeks, et me ei peaks looma tuge vajavatele õppijatele eraldi süsteemi või lähenemist - see, mis sobib erivajadusega õppijale, sobib tegelikult kõikidele õppijatele.

Järgnevalt hakkavad 7 kutsekooli katsetama, kuidas antud kirjeldusel põhinevat toetatud õpet oma koolis pakkuda. Aasta jooksul peab saama selgeks, mis on läinud edukalt või mis on praeguses kutsekoolis kitsaskohad, et igat õppijat tema vajadustest lähtuvalt toetada.

Kasutajasõbraliku kutserehabilitatsiooni teenuse kirjeldus - raport.

Kasutajasõbraliku kutserehabilitatsiooni teenuse kirjeldus - protsessiskeem.

Täpsem info projekti kohta.

Lisainfo: Keiu Talve, [email protected], tel 5097258