Prindi lehekülg

Välisprojekti ’Elavad emotsioonid’ treeningkoolitus vaimse tervise probleemidega noortele jõudis edukalt lõpusirgele

15.06.2020

Projektis "Elavad emotsioonid" osalejad poseerivad koos koolitajatega.

Juuni alguses sai meie keskuses lõpetava aplausi rahvusvahelise Erasmus+ projekti "ELAVAD EMOTSIOONID" raames piloteeritav emotsioonidega toimetuleku treeningkoolitus, mida vedasid Šotimaal väljaõppe saanud meie keskuse eripedagoogid Madli Vaidlo ja Anni Arumäe.

Käesoleva aasta jaanuaris 11 vabatahtliku osalejaga alanud koolituse algselt kolmekuuline planeeritud aeg venis COVID-19 viirusest tingitud eriolukorra tõttu pikemale ajaperioodile. Koolitus päädis 3.juunil meeleoluka lõpetava kohtumisega, kus jagati omavahel taas üle pika aja kokku saades lühidalt ja tagasivaatavalt koolituse ühist kogemisteekonda. Üheskoos vaadati iga osaleja koolituse käigus valminud unikaalset taastumisloo videot, kus loo jagaja oli ise oma taastumisloo kangelane. Osaleja sai ise otsustada, kas ta on valmis oma videot edaspidi rahvusvahelise projekti veebilehel avalikustama või mitte. Enamus olid nõus. Avalikustamiseks anti kirjalik nõusolek. Piduliku kogemuse tähistamiseks mõnuleti koogi maitsmisel. Koolituse lõpetas 10 osalejat, neist 7 õppisid samal ajal Astang Keskuse erinevatel kursustel ning 3 liitusid ka Haabersti Klubimajast, nemad olid eelnevalt läbinud Astangu keskuse erinevad kursused.

"Projekti "Elavad emotsioonid" koolitajad eripedagoogid Anni ja Madli lõputordiga poseerimas

Koolitajad Anni ja Madli koos lõputordiga

Koolitaja Madli Vaidlo mõtiskleb tagasivaatavalt: „Osalejad tundsid, et see koolitus oli neile kasulik, sest see andis võimaluse oma emotsioone väljendada ja avada enda haavatum pool. Samuti tõid nad välja, et taastumisloo salvestamine aitas neil oma kogemusi teistega jagada ja teisi selle läbi aidata. Osalejad leidsid veel, et kasu said nad toetavast grupist ning said endale treeningkoolituselt sõpru. Samuti võib välja tuua, et nende jaoks oli kõige kasulikum oma loo salvestamine video vormis. Kui esialgu olid osalejad väga kahtlevad filmimise osas, siis pärast videote vaatamist, tõid paljud välja, et just oma video salvestamine aitas neid end avada ja oma lugu maailmale rääkida“.

Koolitaja Anni Arumäe lisab omalt poolt: „Osalejad said kuulda ja jagada kogemusi teistelt noortelt, kellega samastuda või hoopis omapoolset tuge pakkuda. Paljud said ületada oma hirmud ja jagada esimest korda avalikult oma lugu. Samuti oli positiivne tulemus koolitusel, et noored soovisid jätkata suhtlust eriolukorra ajal video teel ning suhtlevad teineteisega omal initsiatiivil edasi ka pärast treeningkoolituse lõppu. Minu jaoks suurim positiivne üllatus oli videote valmimine. See oli osalejatele esialgu hirmutav ja suur väljakutse, kuid lõpuks otsustasid kõik siiski oma loo salvestada. Mulle meeldis ka, et oma loo jutustamisel ei olnud rangeid piiranguid ning iga video sai tõesti omanäoline. Usun, et see oligi õnnestumise võti, igaüks sai jagada täpselt nii vähe või palju, kui hetkel vajalikuks pidas“.

Lilledega kaunistatud lõputort, mille peal kiri "Elavad emotsioonid" koos logodega.

Pikemaks projektipõhiseks pilootkoolituse refleksiooniks kogunetakse osalejatega veel kord enne Jaanipäeva, et anda rahvusvaheline sisend pilootkoolituse kogemuste ja õppekava teaduspõhiseks analüüsiks. Ja heade kogemuste levitamiseks on sügisel plaanis meie keskuses korraldada vaimse tervise probleemidega noortele ja teistele huvilistele kogemuskohvik, kus koolitusel osalejad saavad edasi jagada oma koolituskogemusi ja esitleda oma videoid. Lisaks on sügisel korraldamisel antud teemal seminar ka vaimse tervise spetsialistidele ja kogemusnõustajatele ning seejärel koolitatakse välja edaspidiste koolituste läbiviijaid.

Kaheaastases (2018-2020) Erasmus+ projektis „Elavad Emotsioonid“ teevad koostööd neli Euroopa riiki –  Eesti,  Hispaania, Sloveenia ja Suurbritanniast Šotimaa. Projekti käigus luuakse vaimse tervise häirete ja probleemidega inimese jaoks veebipõhine platvorm, kust huviline või abivajaja saab leida emotsioonidega toimetulekuks mitmekesist teavet ning osa saada treeningkoolitustel loodud taastumislugude videotest. Koolitus baseerub kogemisloo metoodikal. Astangu Kutserehabilitatsiooni keskuse ülesanded projektis on mitmekesised. Juuniks 2020 on läbi viidud on teadusandmete kogumine koolituse vajaduse väljaselgitamiseks ja piloteeritud treeningkoolitus vaimse tervis probleemidega noortele. Pidevalt osaletakse innovaatilise treeningkoolituse õppekava koostamisel ja selle lõplikul valmimisel ning projekti veebilehele sisendi andmisel. Ees ootab laiem levitustöö koolituse läbiviimise ja koolituskogemuste jagamiseks edasi teistele huvirühmadele ja spetsialistidele.