Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Vaimse tervise moodul toetab õppijate vaimset tervist ja ennetab võimalikke vaimse tervise probleeme

29.11.2021

Vaimse tervise mooduli koolitusel näidatakse ekraanil näitena harjutust aktiivseks kuulamiseks

Kolmandat aastat IT eriala õpperühmade õppekavas olev aine Vaimse tervise moodul (VATEM) on suurendanud noorte teadlikkust oma vaimsest tervisest ja julgustanud avatumalt nendel teemadel rääkima. See omakorda muudab abi küsimise ja vastu võtmise nende jaoks lihtsamaks.

„Vaimse tervise mooduli mõte sai alguse ühest küljest suurest individuaalse psühholoogi teenuse vajadusest IT eriala rühmades ja teisalt soovist tegeleda vaimse tervise probleemide alase ennetustööga just grupipõhiselt, kus see on struktuuri ja arvamuste paljususe tõttu tulemuslikum lähenemine“, selgitab keskuse psühholoog ja mooduli üks välja töötajatest Agne Põlder. Otseloomulikult on vaimse tervise hoidmise teema koroonapandeemia valguses saanud varasemast veelgi olulisema tähenduse.

Moodul on universaalne ja terviklik lähenemine vaimse tervise toetamisele ning võimalik kohandada vastavalt õpperühma tasemele ja eripäradele (erivajadus, intellekt, vanus, sotsiaalsed oskused jne). Moodul on jagatud õppeaasta peale kolmeks suuremaks teemaks: kohanemine ja sotsiaalsed oskused, enese tunnetamine ning heaolu toetamine. Tunnitegevus on võimalikult aktiivne ja toimub pigem aruteluvormis, mis paneb õppijaid iseendasse ja oma probleemidele otsa vaatama.  Selle jaoks kombineeritakse erinevaid metoodikaid, infomaterjale ja läbiviijate erialast kogemustepagasit.

 „Püüame tunni teha õppijate jaoks võimalikult eluliseks ja huvitavaks, et nad aktiivselt kaasa mõtleksid ja arutleksid“, selgitab Põlder. Seetõttu küsitakse õppijate käest, millised teemad on just nende jaoks olulised ja millest nad rääkida sooviksid. Selleks võivad olla toimetulek meeleoluhäiretega, hea uni või nutisõltuvus, mille kaudu hakatakse vaimse tervise teemat põhjalikumalt avama. Õppijaid julgustatakse väljendama oma arvamust ja elukogemust, millele lisavad spetsialistid juurde enda erialase kogemuse. Käsitletavate teemade hulka kuuluvad näiteks ka meie mõtete, tunnete ja käitumise seosed ning mõttemoonutused, kus on vajalik just spetsialisti peegeldamine ja suunamine. „Samas näiteks eelmisel aastal korraldasime õppijate soovil tunnis eksperimendi, kus anti ülesandeks samaaegselt nutiseadmes mängida mängu ja peast arvutada, mis aitas tõestada, et tunni ajal nutitelefoni kasutamine ei toeta keskendumisvõimet“.

 „Vaimse tervise teemade üle arutlemine sunnib õppijaid oma mugavustsoonist välja tulema ja mõtlema asjadele, millele ta varem ei tahtnud või ei osanud mõelda“, toob Põlder välja. Õppijad saavad paremini aru oma tunnetest, millised tegevused tekitavad temas hea tunde ja mis lükkavad pigem halvema enesetunde suunas. Oma kogemuse jagamine ja teiste kuulamine aitab mõista, et ka teised tunnevad aeg-ajalt ennast halvasti ja see ongi normaalne. Kui tekib arusaamine, et ei pea oma tundeid häbenema, julgeb õppija ennast rohkem avada ja nendel teemadel rääkida. Samuti vaadatakse üle oma tugivõrgustik ja millised on need ohumärgid, mille ilmnemisel tuleb abi otsima hakata.

Mooduli lõpus teeb iga õppija vabas vormis lühikese ettekande, mida tähendab tema jaoks vaimne tervis ja mis aitab tal raskematel hetkedel paremini toime tulla. „See on meie jaoks alati olnud suur üllatushetk ja annab meile tagasisidet, et nad on teemad enda jaoks läbi mõelnud“, on Põlder õppijate poolt antud tagasiside üle tänulik. „Ühe õppija puhul arvasime, et ta ei tulegi lõpuettekandeks kohale, sest kogu aasta jooksul ta ei osalenud aruteludes ja ei teinud kaasa harjutusi, kuid ta tuli kohale ja tegi kõige põhjalikuma lõpuettekande, millest oli näha, et tegelikult oli ta mõttega kogu aeg kaasas“. Mooduli lõpuks tekib igal õppijal oma vaimse tervise mapp, kuhu on koondatud kogu materjal, et jääks võimalus ka hiljem üle vaadata ja käsitletud teemasid meelde tuletada.

Täiendavat infot vaimse tervise mooduli kohta annab psühholoog Agne Põlder, agne.polder@astangu.ee, tel 6877260.