Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Vaimse tervise koolitus kutsekoolide tugispetsialistidele

15.02.2022

Juhendaja näitab kahele õppijale paberist ajuosade mudeli peal, kus nende ajukahjustus asub ja kuidas see mõjutab keha funktsioneerimist.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ootab vaimse tervise koolitusele kutsekoolide töötajaid, kes puutuvad kokku vaimse tervise probleemide ja/või häiretega kutseõppijatega (üld- ja kutseõpetajad, rühmajuhatajad, juhtõpetajad, tugispetsialistid). Koolitusel osalemine aitab täiendada osaleja oskusi õppijate vaimse tervise häirete ennetamisel, märkamisel ning sekkumisel kooli keskkonnas.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • vaimse tervise häire olemus ja mõjud õppija toimetulekule õpingutes ning igapäevaelus;
  • kuidas märgata vaimse tervise probleeme koolikkeskkonnas;
  • kuidas toetada õppijate vaimset tervist, millist esmast tuge ja infot vaimse tervise muredega õppijale pakkuda;
  • millised on võrgustikutöö võimalused, et toetada õppijat vaimse tervise probleemide korral.

Koolitus toimub 15. märtsil 2022 kl 10-17 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses (Astangu 27, Tallinn)  ja kinnitatud õppekava (.pdf) kohaselt. Osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt täiskasvanukoolituse seadusele.

Koolitusele registreerides palume arvestada, et eeltoodud kuupäev on koolitusel osalemiseks sobilik. Koolitusgrupi suurus ca 20 inimest.

Koolituse maksumus osalejale on 58€*, mis sisaldab ka lõunasööki ja kohvipause.

*Kui koolitusel osaleja on koolituse eest tasunud, kuid ei saa koolitusel osaleda, on tal õigus koolitustasu tagastamisele, kui ta on mitteosalemisest teatanud vähemalt kaks tööpäeva enne selle toimumist.

** Minimaalne osalejate arv on 10. Selle mittetäitumisel koolitus tühistatakse või lükatakse edasi.