Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Uuel õppeaastal lisandub puidutöötleja tase 3 õpperühm

07.02.2020

Puidutöötleja

Järgmisest õppeaastast lisandub kutseõppes puidutöötleja tase 3 õppekava. Selle tulemusena avatakse sügisel puidutöötleja erialal kaks erineva tasemega õpperühma – tase 2 ja tase 3.

„Tase 3 õpperühma lisandumine oli plaanis juba eelmisel aastal, mil muutsime tisleri eriala ümber puidutöötleja tase 2 erialaks teadmisega, et tase 3 tuleb sel õppeaastal“, selgitab puiduõppesuuna juht Tarmo Kalmann. „Muudatus tulenes tööandjatelt saadud tagasisidest, et vajatakse laiemate oskustega töötaja järgi, kui seda võimaldab tisleri eriala. Seega on nii tase 2 kui tase 3 õppekava lõpetanutel paremad võimalused tööle saamiseks“.

Puidutöötleja tase 2 on üheaastane kursus ja sobib rohkem neile, kes soovivad kiiremini tööle minna või jätkata õpinguid teises õppeasutuses spetsiifilisemal erialal (nt puidupingioperaator, tase 3 vms). Juhul, kui tase 2 edukal lõpetamisel on õppijal soov jätkata õpinguid Astangu Keskuses, siis ta on eelisjärjekorras tase 3 õpperühma teisele aastale üle viidud.  Tase 2 oskusega võimaldab tööd teha pideval juhendamisel. Iseseisvalt saab teha ainult sarnaseid korduvaid töid.

Tutvu õppekavaga (.pdf). 

Puidutöötleja tase 3 kaheaastane kursus ja sobib neile, kes soovivad eriala põhjalikumalt omandada ja on oma võimetes kindlamad. Tase 3 oskus võimaldab teha uutes olukordades töid vähesel juhendamisel või iseseisvalt  tuttavates tingimustes.  Tase 3 õppekava läbimine annab head eeldused õpingute jätkamiseks kõrgemate tasemete õppes (näiteks Tisler, tase 4; CNC puidutöötluskeskuse operaator, tase 4; Pehme mööbli valmistaja ,tase 4; Mööblirestauraator, tase 4).

Tutvu õppekavaga (.pdf). 

Mõlemad puidutöötleja eriala õppekavad on kohandatud põhikoolis lihtsustatud õppes õppinutele. Mõlemas rühmas on õppijate arv 6, mis võimaldab individuaalset lähenemist. Tase 3 õpperühm avatakse septembris 2020.

Puidutöötlemise ja puittoodete tootmisega tegeleb Eestis peaaegu 1000 ettevõtet, kus on hõivatud ligikaudu 19 000 inimest. Astangu keskuse puiduerialade lõpetajad on tööle asunud näiteks järgmistesse ettevõtetesse: AS Standard, AS Fleming, AS Neiser Grupp, Thermory OÜ, Klavis OÜ jne.