Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Tutvu Astangu Keskuse 2023. aasta tegevusaruandega

16.05.2024

Tegevusaruande esilehe pilt

Ilmus Astangu Keskuse 2023. aasta tegevusaruanne, mis annab põhjaliku ülevaate meie tegevusest ja saavutustest, aga ka väljakutsetest, millega aasta jooksul silmitsi seisime. 

„Aastat 2023 iseloomustavad muutused. Suurim neist oli meie keskuse liikumine, pärast 28 aastat, Sotsiaalministeeriumi haldusalast Haridus- ja Teadusministeeriumi alla“, kirjutab Astangu Keskuse direktor Kert Valdaru eessõnas. „Jätkame oma seniste tegevustega, kuid loodame, et muudatus aitab kaasa suurendada erivajadustega noorte kaasamist ja toetamist kutsehariduses“.

Möödunud aastal uuendasime oma strateegiat aastateks 2023-2026 ning sõnastasime ümber visiooni, milleks on olla kutserehabilitatsiooni eestvedaja, luues toevajadustega inimesele õpitee aktiivsesse töö- ja ühiskonnaellu. „Selle saavutamiseks püüame õppijaid õpetades ja toetades samaaegselt arendada kutserehabilitatsiooni teenust ning jagada kogemust teistega“, kirjutab Valdaru.

Tegevusaruandes saabki tutvuda nii uuendatud strateegia suundade kui visiooniga ning kuidas selle poole püüdleme.

Tutvu 2023. aasta tegevusaruandega

Head lugemist!