Prindi lehekülg

Tunnustati abikoka eriala praktikasüteemi

22.06.2019

Tunnustatud praktikasüsteemi märgis

Astangu Keskuse abikoka eriala õppekava sai sihtasutus Innove poolt läbiviidud kutse- ja kõrghariduse praktikaprotsessi hindamise tulemusel tunnustatud praktikasüsteemi märgise. Hindamises osales seitse kooli, kellest viis said tunnustuse.

Majutus ja toitlustuse õppekavarühma kuuluva keskuse abikoka eriala praktikaprotsess on Innove poolt moodustatud komisjoni hinnangul tugev. Suurima tugevusena toodi välja erivajadusega õppija toetamist praktika ajal ning tööle rakendumisel. Parendusettepanekutena toodi komisjoni poolt välja tänuürituse korraldamise ettevõtjatele ning õppijate tunnustamise hea praktika sooritamise eest. Esimene ettepanek on juba ellu viidud ning teine on plaanis teostada järgmisel kevadel. Kuigi eriala õpetajad ja tööhõivespetsialistid arutavad pärast praktikat omavahel läbi, kuidas läks, nägime ise ühe parendusvõimalusena dokumenteeritud kokkuvõtte koostamist. See annab ka hiljem ülevaate, kuidas on läinud, et paremini järgmisi praktikaid planeerida.

 „Kuigi me ei ole kutsekool, on tunnustuse saamine tõestus meie praktikasüsteemi tugevusest“, räägib Astangu Keskuse õppeosakonna juhataja Marju Männiksaar. „See näitab, et meie tööprotsessid toimivad ning praktika toetab õppijate tööellu siirdumist“. Männiksaare sõnul otsustati praktikaprotsessi hindamisel osaleda, et saada kõrvaltpilk oma tegevustele ja vajadusel parendada praktikasüsteemi. „Esimeseks hindamiseks valisime abikoka eriala, et õnnestumise korral osaleda järgmisel kevadel juba teiste kutseõppe õppekavadega“, põhjendab Männiksaar. „Samadel põhimõtetel toimub ka teiste Astangu kutseõppe erialade praktika, seega on kogu meie praktikasüsteem tervikuna väga tugev ja toetab õppija tööellu suundumist“.

Osalemiseks tuli keskusel kõigepealt koostada eneseanalüüs praktikaprotsessi kohta, mis läks komisjonile hindamiseks. Seejärel tulid assessorid kohale ning vestlesid nii eriala õpetajate, õppijate, tööhõivespetsialistide kui ka õppeosakonna juhatajaga. Selle tulemusena koostati assessorite poolt tagasiside raport, kus toodi välja tugevused ja anti paar soovitust edaspidiseks. Tunnustuse saamiseks peab praktikasüsteem vastama kolmele kriteeriumile – praktika planeerimine, rakendamine ning tagasisidestamine ja parendamine. Väljastatud tunnustus kehtib neli aastat.