Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tuleviku ametid Jobpicsi näitel

02.03.2023

Karjäärinõustamisvahend Jobpics - kaupluse teenindaja ostupulte tagasi panemas

Astangu Keskus koostöös Töötukassaga on uuendamas Jobpics karjäärinõustamise vahendit. Jobpics on RIASEC-süsteemil põhinev töövahend, kus on ametikaardid fotodega, et välja selgitada tööalaseid huvisid. See on välja töötatud Norras.

Jobpicsi saavad kasutada inimesed, kellele ei sobi tekstipõhised küsimustikud (nt autismispektrihäirega, õpiraskustega, lugemis- ja kirjutamisraskustega inimesed, varasema töökogemuseta, keelebarjääriga jmt probleemidega inimesed). Jobpics sobib ka noortele, kes hakkavad tegema erialavalikut.

Tänapäeva muutuvas maailmas on tööturu seis pidevas muutumises. Seda näitavad ka OSKA valdkonnauuringud, kus on esile toodud kasvav vajadus nutikate töötajate järele, kes oskavad tehnoloogiat erinevatel elualadel kasutusele võtta, arendada, hooldada  ja hallata. Samuti suureneb personaalsemate teenuste vajadus – kasvab andmeanalüüsi oskusi, aga ka empaatiavõimet ja loovust eeldavate ametikohtade arv.

Kuna kasvab keerukamate tööd tegevate spetsialistide ametikohtade arv ning väheneb rutiinseid ülesandeid täitvate töökohtade arv, siis on väga oluline välja selgitada ka tööturul ebavõrdses seisus olevate inimeste töötamise võimalused, lähtudes nende oskustest ja võimetest.

Jobpics ametikaarte uuendades ja ettevõtetes pildistamas käies selgus ka, et paljud ametid on muutunud ja ettevõteti erinevad. Näiteks logistiku ametit ettevõtetes kohtab harva, neid nimetatakse pigem transpordikorraldajateks ja laooperaatoriteks.

Väga paljudes ettevõtetes avastasime kohapeal, et ametikirjelduse järgi tundub amet lihtne, kuid tegelikkuses vajab spetsiifilisi teadmisi, näiteks arvutikasutamise või mõne seadme käsitlemise oskust. Näiteks taaraautomaadi operaator peab tundma automaadi seadistust, et tõrgete korral neid lahendada. Samuti oli suureks üllatuseks, et enamik tehase liinitöölised peavad tundma oma masinaid ja neid seadistama.

Ka iluteeninduse valdkonnas on nõudmised töötajale kasvanud. Küünetehnikud peavad omama teadmisi küünte ravimisest kuni kunstiliste kaunistusteni. Jumestajatelt küsitakse tihti jumestusvahendite keemiliste koostisosade kohta ning oodatakse, et nad kasutaksid rohkem oma töös vegantooteid.

Raamatukoguhoidja töö ei sisalda enam ainult raamatute eest hoolitsemist, vaid ka noortega tegelemist ja neile erinevate töötubade organiseerimist.

Võrreldes 10 aasta taguste kaartidega on tulnud juurde palju ameteid, mida aastaid tagasi me ei kujutanud ettegi. Näiteks toidukullerid ja iseteeninduskassa töötajad. Ära on kadumas jällegi koopiakeskuse töötaja, piletikontrolöri ja portjee amet. Vähenemas on müüjate ametikohad, kuna suurenevad iseteenindamise ja veebipoodide võimalused.

Suurenenud on IT sektoris pakutavad ametid ja see on ka praegugi väga kiiresti arenev valdkond, mis võib kaasa tuua suuri muutusi lähitulevikus.

Nii mõneski tööstuses avastasime, et inimeste asemel töötavad juba robotid, kellele inimeste nimedki pandud.

Jobpics ametikaartide uuendamine ja ettevõtetes pildistamas käimine on olnud silmiavardav kogemus.

/Jobpics arenduse projektijuht Mari Kalbin/

Karjäärinõustamisvahend Jobpics - korstnapühkija katusel