Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Tulevaste kaubanduse abitöötajate ettevalmistamine koostöös Maximaga

01.03.2023

Õppekäik Kose Konsumi kaupluses - kaubanduse abitöötaja rühma õppija osutab kaubale

Septembris 2022 avati Astangu Keskuses esmakordselt kaubanduse abitöötaja kaks õppeaastat kestev kursus, mis on esimene selletaoline tööõppe kursus Eestis. KAT22 õpperühmas õpib kokku 7 noort vanuses 17-24 eluaastat: neli tütarlast ja kolm noormeest. Õppijate sooviks on jõuda erialasele tööle. Praktilise õppetöö käigus toimub õppijate ette valmistamine töötamiseks eri jaekaubandusettevõtete kauplustes. Selsamal eesmärgil teeb Astangu Keskus koostööd jaekaubanduskettidega. Peamiseks koostööpartneriks on Maxima Eesti OÜ.

Noored inimesed tahavad elada tavapärast elu. Nad soovivad kuhugi kuuluda. Nad tahavad tunda eneseväärikust, olla iseseisvad ning omada kontrolli oma tegevuste üle. Lisaks soovivad noored inimesed võtta sotsiaalset vastutust. Töövõimeline olemine annab noortele inimestele kogu eeltoodu. Kaubanduse abitöötaja tööõppe kursusel õppimine loob õppijatele selleks head võimalused.

Kaubanduse abitöötaja õppekava oluliseks osaks on kaubanduse abitöötaja praktika sooritamine mõlemal õppeaastal. Esimesel õppeaastal toimub üks kuu kestev praktika õppija enda poolt valitud kaupluses ja kaupluse juhendaja juhendamisel. Teisel õppeaastal sooritatakse kaupluses juba kahekuuline praktika.

Tööõppekursus koosneb seitsmest moodulist: kaubanduse abitööd, mis sisaldab tööharjutusi kaupluses, klienditeenindus, puhastustööd, sotsiaalsed oskused, eneseareng, igapäevaoskused ning õpitee ja töö muutuvas keskkonnas. Mahukaimad moodulid on kaubanduse abitööde ja praktika moodulid.

Maxima lao riiulid

KAT22 õpperühma õppijad praktiseerivad õppetöö osana juhendamisel kolmapäeviti tööharjutusel Maxima Haabersti kaupluses. Tööharjutus algab kell 9 ja lõpeb kell 14. Õppijaid saadab tööharjutusel keskuse kaks juhendajat ja üks kohapealne juhendaja – kaupluse töötaja. Tööharjutusel teevad õppijad tööd, mida on vaja teha kaupluse vajadustest lähtuvalt: kaubariiulite puhastamine ja korrastamine ning uute kaupade väljapanek. Iganädalane tööharjutus valmistab õppijaid ette üks kuu kestvaks praktikaks kaupluses. Iga õppija kogemus tööharjutusest on temale omane ehk eripärane. Õppijate suutlikkus teha tööd, nii, et nad tunnevad end suhteliselt hästi, on väga erinev. On õppijaid, kes jõuavad hea enesetundega töötada 2 tundi, kuid on ka õppijaid, kellel pole probleemi töötada järjest 3-4 tundi. Enamus õppijaid hindab, et tööharjutused on keskmise raskusega, millega tullakse enam-vähem toime. Õppijad tunnevad tööharjutuse lõppedes end küll väsinuna (tunnistatakse, et jalad valutavad), kuid järgmise päeva hommikul tuntakse üldiselt head enesetunnet ja valmisolekut õppetööks keskuses.

Õpperühmal avanes 2023. aasta alguses võimalus külastada Maxima Logistikakeskust. Õppijad koos oma õpetajatega tutvusid giidi juhendamisel väga paljude tava- ja külmladudega, seadmetega jne ning said põhjaliku ülevaate, mismoodi logistikakeskuses töötatakse. Ühtlasi said õppijad aimu, kui palju ja kuidas erinevaid kaupu logistikakeskuses käideldakse.

Lisaks tööharjutustele kaupluses kaubanduse abitööde (kaupade sorteerimine ja müügiks väljapanemine, kaubariiulite korrastamine jne) tegemistele, õpivad tulevased kaubanduse abitöötajad klienditeeninduse õppetundides nii klienditeenindajate kui klientide käitumise kohta käivaid teadmisi. Õppetundides harjutatakse paaristöödena toimuvates rollimängudes suhtlemis- ja mõjutusoskusi ning positiivseid hoiakuid erinevates realistlikes klienditeenindussituatsioonides. Nt „Kuidas see salat maitseb?“, „Kas see toode on tervislik?“. Veel treenitakse klienditeenindajatena oskusi kaupluse õppekäikudel. Rühm käis õppekäigul Selveri Kadaka kaupluses, kus paaristöödena lahendati õppeülesannet „Kaupluses kliendilehe järgi kampaaniatoodete leidmine“. Võrreldes eelmise samataolise õppekäiguga (Roo Prismas), olid õppijad palju osavamad leidmaks üles otsitavaid kaupu.

Õppekäik Kose Konsumi kaupluses - kaubanduse abitöötaja rühma õppija tutvub külmriiulis oleva kaubaga

Kaubanduse abitööde õppetundides õpivad õppijad eri kaupu tundma kaubagruppide eripärade tundmise kaudu. Nii näiteks said õppijad selgeks jahude eripärad - jahud on põhitoiduained, tavatooted ja kaua säilivad tooted. Õppijad teadvustasid jahudele esitavad nõudeid - jahupakkide poes tavatemperatuuril ja kuivas kohas hoidmine - ning mõistsid jahude eripärade seoseid nõuetega - jahupakkide poe müügisaalis ja ladudes vaid tavariiulitel hoidmine. KAT22 õpperühma õppijad on praeguseks põhjalikult omandanud teadmisi kokku viie kaubagrupi kohta, milleks on maiustuste, piimatoodete, juustude, leibade/saiade ja kuivainete kaubagrupid. Õppijad uurivad veel ka ühte kaubagruppi kuuluvaid eri tooteid ning saavad pakendite märgistusel avaldatud informatsiooni põhjal teha järeldusi toodete tervislikkuse kohta. Õppetundides lahendavad õppijad kuupäevadest arusaamisega seotud erinevaid õppeülesandeid, sest kaupluses tuleb kogu aeg kontrollida kaupade müügi kõlbulikkust ja osata müügikuupäevade järgi kaupu kaubariiulitele paigutada.

KAT22 on õpperühmana kokkuhoidev. Keskuse poolt korraldatud värvide stiilinädala ürituse raames väljendasid rühma õppijad omi arusaamasid plakati koostamisega „Miks me kanname täna punast värvi“. Sarnaselt tähistas rühm õppetöö osana uut riigipüha Eestis – Eesti kirjanduse päeva. Õppijad koostasid ühistööna plakati teemal „Milliseid Eesti kirjanike poolt kirjutatud raamatuid nad teavad“. Muuhulgas seostasid õppijad kirjandust kaubanduse kui õpitava erialaga.

Tänapäeval ei eelda tööandjad tulevastelt töötajatelt ainult töö tegemiseks teadmisi, vaid ka sotsiaalseid oskusi, kommunikatsiooni- ja koostöö oskusi, samuti võimet töötada erinevates keskkondades ja koostöös teiste inimestega. Seetõttu oleme koostanud kaubanduse abitöötaja kursuse õppekava. Koostöö jaekaubanduskettidega annab õppijatele head võimalused harjutada juhendamisel päris töökeskkonnas, et kohaneda erinevate kaupluste töökeskkondadega.

/Õpetaja Riina Kippa/