Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööharjutused: kus ja miks?

22.06.2021

Õppijad pakivad Psimas jõulupakke

Astangu Keskuse kohanemiskursuste üks suuri eesmärke on õppija tööeluks ettevalmistamine. Teeme seda läbi karjääritundide, ettevõttekülastuste, praktikate ja tööharjutuste. Keskusel on välja kujunenud head partnerid, kes pakuvad õppijatele võimalust saada esmast töökogemust, et paremini aru saada oma soovidest, oskustest, eelistustest ning võimetest. Õppijad saavad selgeks konkreetsed töövõtted ja tunnetavad tööandja poolseid ootusi, nõudmisi.

Kohanemis- ja tööõppekursuste õppijad said sel õppeaastal osaleda ka Prisma Peremarket AS-is tööharjutusel, kus õppijad komplekteerisid ja pakendasid jõulupakke. Tööharjutusel osalemine aitab kaasa õppijate analüüsivõimele tööst, enda tugevustest ja arendamist vajavatest oskustest. Koos arutatakse, millised on vajalikud oskused ja teadmised, et sellist tööd tulevikus teha. Ka tööhõivespetsialistidele ning kutseõpetajatele, kes ettevõttekülastustel käivad, on asutuste tööga tutvumine silmaringi laiendav.

Botaanikaaias tööharjutuspäevadel osalenud õppijate ülesanneteks olid erinevad aiandustööd – riisumine, okste lõikamine, kaevamine, rohimine. Lisaväärtuseks oli värskes õhus ja ilusas looduses viibimine. 

Tahan Tööle ja kohanemiskursuse KA õpperühmad käisid tegemas vabatahtlikku tööd jaanuarist märtsini kord nädalas Tallinna Toidupangas, mis korraldab toiduabi jagamist Harjumaa ja Raplamaa abivajajatele. Õppijad andsid oma panuse toidukottide komplekteerimisel. Vabatahtliku töö jooksul saab panustaja uusi oskusi, teadmisi ning kogemusi, arendab meeskonnatöö oskusi. Samuti saavad õppijad panna ennast proovile ja leida enda tugevused, samal ajal andes olulise panuse ühiskonna heaolusse.

Kohanemiskursuse KE õppijad said käia tööharjutusel Selveris. Sel aastal olid meie koostööpartneriteks Kakumäe ja Marienthali Selverid. Tööharjutus toimus kord nädalas jaanuarist maikuuni. Tööharjutusel osalemine annab õppijale väga selge ettekujutuse tööst avatud tööturul, osaleja õpib selgeks väga konkreetsed tööülesanded, mis annab talle võimaluse end selles valdkonnas proovile panna ja teadmise, kas taoline töö talle tulevikuks sobilik on. Tööharjutuse käigus saavad osalejad teha erinevaid tööülesandeid, näiteks kauba väljapanek ja paigutamine riiulitesse erinevates osakondades, riiulite korrastamine ja kuupäevade kontrollimine, kaalumine ja pakkimine, hinnasiltide korrastamine, ostukärude kokku korjamine ja pesemine, klientide abistamine.