Prindi lehekülg

Toimus koostööpartnerite tänuüritus

21.06.2019

Seitsmest pildist koosnev fotokollaaž tänuüritusest.

Esmaspäeval, 17. juunil tänas Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus oma häid koostööpartnereid nende väärtusliku panuse eest erivajadusega inimestele iseseisvama elu loomisel ja võimetekohaseks osalemiseks ühiskonnas.

„Astangu lõpetajatest 88% on pärast lõpetamist jätkanud edasist teed aktiivselt – jõudnud avatud tööturule, läinud teenusele, teevad vabatahtlikku tööd või on muul moel aktiivsed. See ei oleks võimalik ilma meie tublide ja kannatlike praktikajuhendajate ega ka koostööpartneriteta“, tänas nii enda kui Astangu nimel koostööpartnereid Astangu Keskuse direktor Kert Valdaru.

Kõnega astus üles ka Ettevõtjate Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo, kelle sõnul on praegu tööturul puudus lihtsate tööoskustega inimestest. Lisaks töötahtele peab olemas olema ka vajalik tööoskus. Realo sõnul on tööandjate kalleim vara tihtipeale aeg ning töökeskkonna ja töötajate ette valmistamine ning töötaja pidev juhendamine ja toetamine võtab aega. Samas aga tööjõuvajadus on kaasa toonud muutuse ja järjest rohkem võetakse ka erivajadusega inimesi tööle ning osatakse nendes näha head ja väärtuslikku töötajat.

Astangu koostööpartnerid on selle aja endale võtnud ning andnud suure ja väärtusliku panuse Astangu õppijate iseseisvumiseks ning avatud tööturule jõudmiseks. Koostööpartnerite hulka kuuluvad riigi- kui erasektori asutused ja ettevõtted ning ka eraisikud. Nendeks on praktika- ja töökohtade pakkujad, aga abivahendite pakkujad,tugiteenuste osutajad, vabatahtlikud abistajad jne.

Kõik koostööpartnerid said Astangu poolt kingituse ja tänukirja. Samuti loositi välja kolm auhinda, milleks olid Astangu teenused – ujula kasutamine, abikokkade poolt valmistatud lõuna või puutöötoas juhendaja abiga puiteseme valmistamine. Tänuüritus toimus esimest korda, kuid on plaanis muuta kord aastas toimuvaks traditsiooniks.