Toimub täiendav vastuvõtt

16.07.2019

Ratastoolis prille kandev mees vaatab naerul näoga arvutit.

Viiele erialale toimub täiendav vastuvõtt 15. augustist kuni 15. septembrini:

TÖÖÕPPEKURSUSED

  • Pagar-kondiitri abi, 2a
  • IT klienditoe baaskursus, 1a

KUTSEÕPE

  • Abikokk, 1a
  • Puidutöötleja, 1+1a
  • IT süsteemide nooremspetsialist, 3a

Õppima saavad tulla kõik tööealised inimesed, kes vajavad toetavat keskkonda ja individuaalset lähenemist.

Õppimine ise on TASUTA (k.a lõunasöök) ning toetab oskuste ja võimete arengul. Väikesed õpperühmad (6-8 inimest, kutseõppes kuni 12 inimest) võimaldavad pakkuda individuaalset lähenemist. Õppetöö lähtub eesmärgistatud tegevusest ning on eluline ja praktiline. Ühe inimese ümber on koondatakse erinevatest spetsialistidest koosnev meeskond – õpetajad, rühmajuhendaja, sotsiaaltöötaja, psühholoog, erinevad terapeudid, tööhõivespetsialist. Koos pannakse paika individuaalne tegevuskava, milles inimene sõnastab oma unistused ja eesmärgid, mille poole püüelda.

Kutseõppe erialadel on samad toetused, mis kutseõppeasutustes. Teistel erialadel aitavad Astangu sotsiaaltöötajad leida õppija jaoks sobivaid toetusi ja on abiks nende taotlemisel.

Kõik keskuse ruumid on ligipääsetavad kõigile liikumispiiranguga inimestele. Majas on igapäevaselt tööl viipekeeletõlgid, kes aitavad kurtidel ja kuulmislangusega inimestel osaleda õppetöös ja muudes keskuse tegevustes. Tööhõivespetsialistid viivad läbi karjääritunde, aitavad koostöös õppija ja lähedastega leida praktika- ja töökohti, vaadatakse koos töökoht üle ning hoiavad õppijaga ühendust aasta jooksul pärast tööle saamist.

Tallinnast kaugemalt tulijatel on võimalik elada õpilaskodus, kus hooldajad ja tegevusjuhendajad abistavad igapäevategevuses (nt hügieenitoimingutel, raha planeerimisel, poes käimisel, vaba aja sisustamisel). Vabaaja- ja huvitegevused võimaldavad olla aktiivne ka väljaspool õppetööd ja rühmategevusi.

EDULOOD

OLULINE INFO

 

Pagar-kondiitri abi