Toimub lähedaste vestlusring

22.11.2019

Vestlusring - KOV ja Töötukassa teenused

Neljapäeval, 5. detsembril kell 18.00-20.00  toimub Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuses kolmas lapsevanemate ja lähedaste  vestlusring teemal: KOV teenused ning Töötukassa teenused vähenenud töövõimega inimestele.

Vestlusringi juhib Astangu KRK arendusnõunik Riinu Raasuke ning külas on Rae vallavalitsusest erivajadustega inimeste spetsialist Siret Kiik ja Töötukassa Lilleküla büroo juhtumikorraldaja Olesja Suimets. Lisaks räägivad Astangu keskuse sotsiaaltöötajad Aivi Sobak ja Karin Jürgens-Rampe sellest, kuidas nemad saavad peresid ja õppijaid toetada.

Käsitletavad teemad:

KOV pakutavad teenused:

  • Kellel on õigus teenustele ja kuidas kohaliku tasandi teenuseid, mida korraldavad KOV-id, saada, näiteks: isikliku abistaja teenus, tugiisiku teenus, sotsiaaltranspordi teenus, sotsiaaleluruumi teenus, kodukohanduse teenus, viipekeele tõlgi teenus.
  • Eestkoste- kellele ja miks vajalik? Mida teha, et määrata eestkostet?

Töötukassa pakutavad teenused:

  • Töövõimest ning selle hindamisest
  • Töötukassa teenustest vähenenud töövõimega inimestele
  • Töötukassa teenustest vähenenud töövõimega inimeste tööandjale                         

Oodatud on kõik vanemad ja lähedased sõltumata sellest, kas noor on alles alustamas või juba lõpetamas õpinguid. Varane toetamine ja tegevuste eesmärgistamine viib suurema tõenäosusega oodatud tulemusteni.

Vestlusringis osalemiseks palume registreerida hiljemalt 2. detsembriks 2019 SIIN