Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Toetatud töölerakendumise koolitus spetsialistidele

25.04.2022

Tööhõivespetsialist tutvustab pildipõhise karjäärinõustamise vahendi abil õppijale erinevaid ameteid

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ootab toetatud töölerakendamise koolitusele spetsialiste, kes tegelevad vähenenud töövõimega või teiste tööturul ebasoodsamas seisus olevate inimeste tööle saamise toetamisega, sh kutsekoolide töötajaid, sotsiaalse- ja tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutajaid.

Toetatud töölerakendamine (TTR) on erivajadustega või ebasoodsamas olukorras olevatele inimestele toe pakkumine eesmärgiga kindlustada nad tasustatava tööga avatud tööturul.

TTR klienditöö protsess koosneb 5 etapist: kliendi kaasamine, kompetentside kaardistamine, töö otsimine, tegevused tööandjaga ning jätkutugi tööl püsimiseks.

Koolituse läbinud spetsialist kasutab toetatud töölerakendamise (TTR) metoodika elemente oma igapäevatöös klientidega ja tööandjatega, et toetada vähenenud töövõimega või teisi tööturul ebasoodsamas seisus olevaid inimesi avatud tööturule sisenemisel ja töökohal püsimisel.

Koolitus toimub viiel päeval Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses (Astangu 27, Tallinn)  ja kinnitatud õppekava kohaselt. Osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt täiskasvanukoolituse seadusele.

Koolitus toimub järgmistel kuupäevadel:

1 osa (2 päeva järjest) – 21.-22.09.22

2 osa (2 päeva järjest) – 26.-27.10.22

3 osa (1 päev) – 24.11.22 

Koolitusele registreerides palume arvestada, et eeltoodud kuupäevad on koolitusel osalemiseks sobilikud. 

Koolituse maksumus osalejale on 290€*, mis sisaldab ka lõunasööke ning kohvipause.

*Kui koolitusel osaleja on koolituse eest tasunud, kuid ei saa koolitusel osaleda, on tal õigus koolitustasu tagastamisele, kui ta on mitteosalemisest teatanud vähemalt kaks tööpäeva enne selle toimumist.

**Minimaalne osalejate arv on 10. Selle mittetäitumisel koolitus tühistatakse või lükatakse edasi. 

Lisainfo: Anette Talvik, anette.talvik@astangu.ee, tel 687 7252