Prindi lehekülg

Teenused, mis toetavad õppijat pärast keskuse lõpetamist

20.06.2020

Füsioterapeut aitab ratastoolis meest autosse

Mai lõpus toimus lähedaste vestlusring esmakordselt veebis. Lisaks õppetöö ning praktikate toimumise infole said lähedased ülevaate erinevatest teenustest, mis toetavad õppijat iseseisvumisel pärast keskusest lahkumist. Ülevaate andsid tööhõive ja sotsiaaltöö talituse juht Aivi Sobak ning tööhõivespetsialist Birgit Ulrich.  

Töötukassa pakub vähenenud töövõimega inimestele mitmeid teenuseid ning toetab töökoha leidmisel. Lisaks hindab Töötukassa ka töövõimet – hindamisele saab minna alatest 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani. Töövõime hindamisel otsustatakse, kas isikul on täielik, osaline või puuduv töövõime. Otsuseid saab ka vaidlustada, kui te pole otsusega rahul. Astangu Keskuse õppijate puhul aitavad vaide koostamisel ka keskuse spetsialistid. Oluline on jälgida, et enne tööhõivele hindamisele minekut oleks kuue kuu jooksul läbitud arsti visiit ning samuti tuleb jälgida töövõime otsuse ajalist kehtivust.

Samuti pakub Töötukassa mitmeid teenuseid tööandjatele, et nad tuleksid paremini toime vähenenud töövõimega inimestega.

Astangu keskus koostab õppijatele ka üleminekuplaane. Plaanis sisalduvad rühmameeskonna tähelepanekud ja soovitused edaspidiseks ning annab ülevaate õppija tööalasest ja sotsiaalsest toimetulekust. Sisaldab ka õppija enda hinnanguid ja soovitusi, mida edasi teha (milliste rehabilitatsiooniteenustega jätkata, kui ka soovitusi edasi õppimiseks või tööturule suundumiseks). Kui õppija läheb mõnda kutsekooli edasi õppima, siis kooli tugimeeskonnal on üleminekuplaanist palju abi, kuna siis saavad ka nemad õppijat parimal viisil toetada ja aidata.

Astangu keskuse õppijad saavad igal aastal kuni 10 tundi rehabilitatsiooniteenuseid. Kui on teenuseid vaja juurde ning teenustega on soov jätkata ka pärast Astangul õppimist, saab neid taotleda. Osalise töövõime korral saab teenuseid taotleda Töötukassast, puuduva töövõime korral Sotsiaalkindlustusametist. Töötukassa hüvitab kuni 1800 euro eest rehabilitatsiooniteenuseid aastas, Sotsiaalkindlustusamet raske psüühilise häire puhul kuni 4300 euro eest teenuseid aastast. Kui otsus on käes, saab pöörduda Astangu teenuste konsultanti poole.

Erihoolekandeteenused on täiendavad teenused, mida isikul on tarvis oma igapäevaelus toime tulekuks. Samalt lehelt on leitav ka erihoolekande teenuste taotlus. Teenuseid saab kasutama hakata 18. eluaastast, ent järjekorda saab panna juba 16. aastaselt ning seda ka soovitame, kuna järjekorrad on pikad. Erihoolekande teenused varieeruvad igapäevaelu toetamisest (poes käimine, arvete maksmine, koristamine) kuni ööpäevaringse erihooldusteenuseni välja.

Kaitstud töö on võimalus vähenenud või puuduva töövõimega inimestele, kus inimene saab teha endale jõukohast tööd endale sobivas tempos. Lühiajaline kaitstud töö sobib neile, kes suudavad teha tööd vähemalt 20 tundi nädalas ning teenusel olemine on piiratud kahe aastaga. Pikaajaline kaitstud töö on sobilik neile, kes on võimelised tegema tööd 10 tundi nädalas.

Lisaks Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti toetustele, tasub hoida sidet ka kohaliku omavalitsusega. Ka kohalikud omavalitsuses pakuvad erivajadustega inimestele mitmeid teenuseid alatest transporditoetusest kuni kodukohandamisteni välja. Lisaks on osalise või puuduva töövõimega inimestele ka 85 eurot aastas hambaravihüvitis.

Mitmetel Astangu õppijatel on kätte jõudnud või peagi jõudmas 18. sünnipäev, millega kaasnevad mõned muutused. Nagu eelnevalt mainitud, saab sellest hetkest kasutada erihoolekande teenuseid. Samuti võivad kas siis või juba varem muutuda arstid ning lastearst vahetub tavapärase eriarsti vastu, samuti muutuvad kontaktid kohalikus omavalitsuses, kuna enam pole tegemist lapse, vaid täiskasvanuga. Lisaks tekib noorel 18. saamisel allkirja õigus - seega tuleb läbi mõelda eeskoste vajadus. Kui noorel puudub oskus otsuseid läbi mõelda ning võib sellega end ohtu seada (asjatult võlgu võtta vms), siis tasub läbi mõelda eeskoste võimalused.

Üldiste küsimuste korral on alati abiks Astangu teenuste konsultant: telefon: 687 7231, e-post: astangu@astangu.ee.