Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sügis toob uued kursused

16.06.2022

Vaade Astangu Keskusele

Sügisest alustavad paar rühma õppetööd uuenenud õppekavade alusel. Pikalt Astangu Keskuse kohanemiskursuste nimistus olnud KA kursus liigub koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega kutseõppe alla muutudes kutsevaliku aasta kursuseks. Õppijatele tähendab see, et õppeaeg on 40 nädalat nagu kutseõppeski ning väljaspool Tallinna elavatel õppijatel on võimalus saada kodu ja kooli vahel liiklemiseks sõidutoetust jm kutseõppes õppijate toetusi.

Kutsevaliku aasta õppekava põhiline eesmärk on, et noor inimene, kes veel ei ole kindel, kuhu suunas peaks sammud seadma ja vajab elukutse valikul rohkem tuge, leiaks endale edasiõppimiseks sobiva eriala ning õppeasutuse. Õppekavas on lisaks traditsioonilistele moodulitele (igapäevaoskuste treening, käeline tegevus vms) mitmeid uusi mooduleid, nt õpioskused, inglise keel, kaubapaigutaja töö alused ning ehitustööde alused. Õppijad võivad olla kindlad, et rühmaga koos külastatakse ettevõtteid ja teisi õppeasutusi, tutvutakse kutsekoolide vastuvõtutingimustega ning eelkõige õpitakse paremini tundma ennast, oma huvisid ja tugevamaid külgi. Palju on praktilisi tegevusi, tööharjutusi ja praktikat ettevõtetes.

Oleme kogenud, et iga meie õppija leiab edasise rakenduse. See võib olla mõni tööõppekursus Astangu Keskuses, huvitav kutseõppe eriala kodust kaugemal või ka töökoht viimases praktikakohas. Kutsevalikuõpe saab teoks tänu Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra toetusprojektile.

Kaubanduse abitöötaja (lühend KAT) on uus kahe aastane tööõppekursus, mis tuli asendama puhastus-ja toateeninduse eriala. Sügisel alustab rühm esimese aasta õppijatega, kes läbisid edukalt põhjaliku vastuvõtuprotsessi.

Kohanemiskursustel teevad õppijad tööharjutust Selveris ja Prismas ning huvi kaupluses töötamise vastu on suur. Mitmed meie teiste erialade vilistlased on leidnud peale kooli lõpetamist rakenduse kaubanduses, tehes mitmesuguseid abitöid, sh kaupade väljapanek, pakendamine, kärude lükkamine jms.
Uus õppekava on saanud heakskiidu nii Maxima kui Selveri kaubanduskettidelt, kes pidevalt tööjõudu vajavad ning on nõus ka meie õppijaid põhjalikumalt ette valmistama ja praktikakohti pakkuma. Õppekava sisaldab palju praktilisi tegevusi, igapäevaeluoskuste treeningut, klienditeenindust, puhastustöid. Samuti on mitmeid enesearengut toetavaid tunde nagu kunstiõpetus, matemaatika, suhtluskeel, sotsiaalsed oskused jm. Õpingute lõppedes leiavad õppijad koostöös keskuse tööhõivespetsialistidega endale sobivad töökohad, mis võivad olla nii jaekaubanduse kui hulgikaubanduse ettevõttetes.

Esimene lend kaubanduse abitöötajaid lõpetab 2024. aasta kevadel.

/Õppekorralduse spetsialist Piret Põllu/