Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Sotsiaalkaitseminister ning haridus- ja teadusminister külastasid Astangu Keskust

17.05.2021

Töötaja tutvustab puidutsehhis sotsiaalkaitseministrile ning haridus- ja teadusministrile puiduõpet

Reedel, 14. mail külastasid Astangu Keskust sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning haridus- ja teadusminister Liina Kersna, kohtudes keskuse juhtkonna liikmetega.

Kohtumisel tutvustati keskuse tegevust, selle rolli ja suundi haridusmaastikul ning visiooni aastaks 2035, kuidas suurendada kutserehabilitatsiooni teenuse kättesaadavust kümme korda. Lisaks räägiti ka käimasolevatest projektidest – kutserehabilitatsiooni teenuse disainimine üle-eestiliseks, lõimitud aine- ja keeleõppe arendamine keskuses, ning pikaajalise kaitstud töö arengusuundadest.

Sotsiaalkaitseminister tunnustas keskuse tööd erivajadustega noorte kutsehariduse eestvedamisel ning selle ühendamisel omakorda sotsiaalse- ja tööalase rehabilitatsiooniga. „Astangu Keskus on kasvanud kompetentsikeskuseks, mis on suuteline juhendama erivajadustega noorte õpetamisel ka teisi kutseõppeasutusi. Ka täna ei ole keskuse õppetöö peatunud, vaid on leitud innovaatilised lahendused pakkumaks noortele jätkuvalt kutseõpet ja rehabilitatsiooniteenuseid“.

Ministrite jaoks oli keskuse külastus esmakordne ja kohtumise tulemusel nentisid kõik osapooled, et haridus- ja sotsiaalvaldkonna koostoimimisel on veel palju ära teha.

 

Sotsiaalkaitseminister ning haridus- ja teadusminister kohtumas Astangu Keskuse juhtkonnaga

Sotsiaalkaitseminister ning haridus- ja teadusminister kohtumas Astangu Keskuse juhtkonnaga

Ühispilt keskuse sotsiaalkaitseministri, haridus- ja teadusministri, keskuse direktori ja direktori asetäitjaga