Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Projektid noorte vaimse tervise heaks!

25.06.2021

Noorte vaimse tervise toetamine

Astangu Keskuse spetsialistid on hiljaaegu panustanud kahte välisprojekti, mille tulemusteks on praktilised sotsiaalset ja emotsionaalset toimetulekut toetavad metoodikad.

Esimene neist, augustis 2020 lõppenud SEC4VET, ongi suunatud kutseõppeasutuste kognitiivsete häiretega õppijatele nende sotsiaal-emotsionaalsete oskuste hindamiseks ja arendamiseks. Projekti raames valminud põhjalikku 3-osalist sotsiaal-emotsionaalsete oskuste hindamisvahendit oleme sellest kevadest alates katsetanud osaliselt keskuse vastuvõtuprotsessi osana kohanemiskursustel. Mahukas sotsiaal-emotsionaalseid oskuseid arendavate harjutuste kogu, mille eest keskus ka projektis vastutas, on samuti juba osaliselt kasutusel erinevate tundide ja tegevuste raames nii kohanemiskursustel kui ka kutseõpperühmades.

Teine projekt, novembris 2020 lõppenud Living e-Motions ehk Elavad Emotsioonid, on seotud vaimse tervise probleemide ja raskustega noorte emotsioonidega toimetulekuga. Keskus piloteeris noortega treeningkoolitust, kus keskenduti emotsioonide märkamisele ja enesejuhtimise oskustele. Tulemusena valmisid osalejate taastumislood videotes, mis on toetavaks ja motiveerivaks toimetuleku inspiratsiooniks eakaaslastest vaimse tervise häirega noortele.  Edaspidi on hõlpsasti rakendatav ka töölehtedega õppekava treeningkoolituse jätkusuutlikuks läbiviimiseks.

Projektis "Elavad emotsioonid" osalejad poseerivad koos koolitajatega.

Mõlema projekti tulemusi püüame aktiivselt Astangul rakendada ja ka edasi arendada. Üheks heaks näiteks on meie poolt välja töötatud Vaimse tervise moodul, mis koondab erinevaid vaimset tervist toetavaid metoodikaid sealhulgas SEC4VET ja Living e-Motions projektide tulemusi. Sügisel 2021 on plaanis korraldada mitu töötuba, et tutvustada neid metoodikaid laiemalt nii Astangu Keskuses kui kutseõppeasutuste spetsialistidele üle Eesti.