Prindi lehekülg

Praktika läbisid eriolukorra tingimustes pooled õppijatest

22.06.2020

Puidutöötleja

Tulevaseks tööks ettevalmistumisel on praktikal väga oluline roll. Õppija ja tööandja saavad väärtusliku kogemuse ning sobivuse ja võimaluse korral on nii mõnigi kord võimalik samasse ettevõttesse tööle minna. Näiteks 2019. aastal avatud tööturule tööle asunud Astangu Keskuse lõpetanutest 68% ehk 25 õppijast 17 läksid tööle oma varasemasse praktikabaasi.

2020. aasta veebruarist kuni 14. juunini pidanuks praktika läbima 70 Astangu Keskuse õppijat. Märtsi keskel alanud eriolukorra tõttu sulgesid mitmed ettevõtted enda uksed või korraldasid tööd ümber, mis muutis ka õppijate praktikakohtade leidmise keerulisemaks kui varasematel aastatel. Tööhõivespetsialistid olid sunnitud nii mõnelegi õppijale praktikakoha asemel püsivat töökohta otsima, kus noor saaks lõpetamise järgselt tööle asuda. Alati ei olnud võimalik valida praktikandi soovi järgi, vaid selle järgi, millised võimalused vastavas tegevusvaldkonnas saadaval olid.

Praktikale minek sõltub alati õppija, tema lähedaste ja ettevõtete nõusolekust, millest ka õppijat ning tema lähedasi teavitati. Kui õppija, perekond või ettevõte ei tundnud, et praktika alustamine või jätkamine oleks turvaline, siis oli õppijal võimalik jääda koju.


Kohanemiskursused

Puidusuunaga kohanemiskursuse 6 õppijat pidid praktikale asuma märtsikuu lõpus. Enamike õppijate praktikabaasid olid selleks ajaks leitud ning osade puhul käis aktiivne suhtlus uute ettevõtetega. Eriolukorra kehtestamise tõttu katkestati osade õppijate praktikate korraldamised.  Ettevõttes sooritas oma praktika kaks õppijat, teiste puhul leiti koos lähedastega teisi variante, näiteks kaitstud tööl osalemine, kodused tööülesanded või õppetöös osalemine.

Tahan tööle õpperühma 6 osaleja praktika algas märtsi alguses. Eriolukorra ajal katkesid kõik praktikad, osad varem, osad hiljem ning erinevatel põhjustel. Päris sooritamata jäi vaid üks praktika, kuna õppija ise ei soovinud  praktikat läbida. Tänaseks, peale eriolukorra lõppu, on kolm õppijat saanud oma praktikat jätkata samades ettevõtetes ja keskustes, kus seda alustasid, et see edukalt lõpule viia. Positiivsena saab välja tuua, et üks õppija alustas praktikat veidi varem ning sooritas praktika täies mahus ja temaga sõlmiti samas ettevõttes ka tööleping.


Tööõppekursused

IT klienditoe eriala lõpetas 4 õppijat. Praktika pidanuks toimuma märtsi lõpust mai lõpuni. Praktikakohtade leidmise valdkonnas muutis keeruliseks õppe aastane kogukestus, sellest tulenevalt otsustati, et keskendutakse koheselt avatud tööturu võimaluste leidmisele. Õppijatega on sõlmitud erinevad kokkulepped arvestades õppija üldist olukorda – mõni otsib tööd omal soovil iseseisvalt ning vajadusel kaasab tööhõivespetsialisti, mõnele pakub tööhõivespetsialist jätkuvat tuge töö- või muude rakendumisvõimaluste leidmisel.

Puhastuse- ja toateeninduse eriala esimese õppeaasta 7 õppijat käisid alates veebruarist praktikal ja pidanuks seda jätkama ka eriolukorra ajal, kuid enamik praktikabaase peatasid praktika, kuna asutus oli kas suletud või karantiinis. Praktikakohtadeks olid hooldekodud, külalistemajad, kaitstud töö keskused, kohvikud. Teise õppeaasta 5 õppijat pidid märtsi lõpus alustama pikema praktikaga, kuid kolmest ettevõttest (lasteaed, spordikompleks, mõis) kaks olid suletud või karantiinis. Üks kauplusekett oli valmis õppija vastu võtma, kuid õppija ning lähedased otsustasid praktika ära jätta. Praktikaperioodi lõpus jätkasid kaks õppijat praktikaga lasteaias ja kaupluses. Praeguseks on tööl 2 õppijat, üks töötab kaupluses ja teine puhastusettevõttes.

Pagar-kondiitri abi erialal jäid praktikad ära kõigil 12 õppijal, kuid lõpetajate (5) osas keskenduti sellele, mis saab õppijatest edasi. Esialgse plaani kohaselt lähevad 3 õppijat tööle ja 2 lõpetajat plaanivad õpinguid teises koolis jätkata. Esimese kursuse õppijad tegid oma praktika kodus ning osadel on plaan suveks tööle minna.


Kutseõppe kursused

Abikoka eriala 7 õppija praktikate osas olid kokkulepped varasemalt sõlmitud, mis olid paigas ka kriisiolukorra lõppedes üle küsides. Reaalse praktikaaja lähenedes pidid aga kahjuks mitmed ettevõtted praktika pakkumisest loobuma, mis tähendas tööhõivespetsialistile kiirreageerimist ja uute praktikabaaside leidmist, mis ka õnnestus ja selle tulemusel on meil 5 täiesti uut praktikabaasi.

Puidutöötleja eriala 6 õppijat alustasid oma praktikat mai lõpus ning praktikakohtade leidmine läks suuremate takistusteta, kuna kõik praktikaalased kokkulepped sõlmiti varasemate koostööpartneritega. Uusi ettevõtteid ei lisandunud, kuna eriolukorra ajal ei olnud mõistlik minna tutvuma uute praktikabaaside ning nende tingimustega.

Tisleri eriala 4 õppijat pidid minema praktikale täpselt eriolukorra alguses, kõigil olid   praktikakohad olemas. Ühel juhul jäeti praktika ära, mis tõi kaasa selle, et noor ei saanudki praktikat sooritada, kuna lähedal asuvatel kohtadel ei olnud tööd pakkuda. Kolmel juhul jäi praktika osaliselt poolikuks. Põhjuseid oli erinevaid, näiteks ühel juhul oli õppija reisi tõttu karantiinis, ühel juhul hakkas ettevõte tegema nädalasi tööpause, ühel juhul alustati praktikaga hiljem.

IT süsteemide nooremspetsialisti eriala 2. kursuse 6 õppijat said kõik omale praktikakohad. Praktika sooritati aprilli algusest juuni keskpaigani. Praktika sooritati veebipõhiselt oma kodudest, tänu valdkonna võimalustele. Küll aga ei saanud sellel aastal alati võtta arvesse õppija enda soove praktikakoha- ja ülesannete valikul, vaid seda, mis saadaval oli. Kõik õppijad leidsid praktikakoha väiksemas IT-ettevõttes, kolm neist kasutasid lisaks põhipraktikakohale ka võimalust sooritada osa praktikast Astangu Keskuses. Esimese kursuse 10 õppijat sooritasid oma praktika täies ulatuses Astangu Keskuses.


Kokkuvõtvalt jäi eriolukorra, selle järgsete piirangute ning järelmõjude tõttu Astangu Keskuse õppijatel 2019/2020 õppeaastal praktika täielikult ära 36 juhul, peamiselt tööõppekursuste õppijatel. Katkesid ka kohanemiskursuste õppijatele mõeldud tööharjutused kaupluseketis. Praktikate katkemise või ära jäämise põhjuseid oli erinevaid. Arusaadavalt ei soovinud pered saata oma lähedasi ettevõtetesse, kus liigub palju inimesi ning samamoodi ei riskinud mitmed tööandjad eriolukorras praktikante võtta. Üksikutel juhtudel kasutati ka võimalust sooritada oma praktika või osa sellest Astangu Keskuses.

Eesmärk on igal aastal ka  ettevõtete võrgustikku laiendada. Sel kevadel  lisandus praktikabaase tavapärasest vähem, kuna ettevõtetes oli palju teadmatust edasise osas ning ka tööhõivespetsialistid ei külastanud ettevõtteid samapalju kui varasemalt. Samas on positiivne see, et mitmed ettevõtted – nii uued kui vanad -, leidsid ka keerulisemas olukorras võimalusi, et õppijatele väärtuslikku töökogemust pakkuda.