Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Praktika koroona kiuste

03.02.2021

Puidutöövahendid seinal rippumas

Kevadel 2020 ootamatult tulnud koroonaviiruse esimene laine ja eriolukorra piirangud mõjutasid oluliselt tööturgu ja sellega koos keskuse õppijate võimalusi minna praktikale. Paljud ettevõtted olid sunnitud sulgema uksed või korraldama töö ümber. Rääkimata teadmatusest, mida tulevik toob. Selles olukorras seisid keskuse tööhõivespetsialistid silmitsi olukorraga, kus ligikaudu veerand pikaajalistest koostööpartneritest ütlesid üles praktikakoha ja asemele tuli leida alternatiivseid võimalusi. Kõige enam tuli uusi võimalusi leida pagar-kondiitri abi, abikoka ning puhastus- ja toateeninduse eriala õppijatele.

Parem olukord oli puidutööstuses ja IT valdkonnas, kus teadmatusest tingitud ärevus oli samuti suur, kuid sellest hoolimata said õppijad oma praktikad sooritatud. Erinevus tuleb sisse töö iseloomust -puidutöötleja eriala õppijad käisid kohal, ent IT süsteemide nooremspetsialisti eriala õppijad sooritasid praktika veebi vahendusel. Milline oli aga õppijate endi kogemus?


Puidutöötleja eriala õppijate kogemus

Kui tööhõivespetsialistid tundsid puiduvaldkonna ettevõtete ärevust praktikantide võtmisel, siis puidutöötleja eriala õppijateni see ei jõudnud. Praktika nagu praktika ikka. Maski kandmise ja distantsi hoidmise kohustust praktikakohad esialgu ette ei näinud. Küll aga oli õppijatel suur kartus, et kui viirusesse nakatunute arv ühel hetkel suureks läheb, muutub maski kandmine kohustuslik. Ühe õppija arvates oleks see vähemalt alguses väsitav olnud ja teise õppija meelest võtaks maskiga ringi liikumine võhmale. Sellest nad siiski pääsesid, kuigi valmisolek oli olemas nii ettevõtetel kui praktikantidel.

Erinevus tuli sisse sisulise poole pealt. Kui ühes praktikakohas anti õppijale ülesandeid kuhjaga ja jooksmist oli palju, siis teises kohas võis olukord olla vastupidine – tuli oodata, millal juhendaja vabaneb ning leiab aega praktikandiga tegeleda ja talle tööülesandeid anda. Just niisama seismine ja ootamine oli õppijate jaoks kõige ebameeldivam osa: „see väsitas vaimselt rohkem kui füüsiliselt, sest kui kogu aeg on midagi teha, läheb aeg palju kiiremini“.  Need, kel oli rohkem aega niisama seista, oli suurem võimalus jälgida ka teiste tööd ja selle kaudu õppida.

Puidudetaili saagimas

Ühele õppijale meeldis, kui tööülesanded olid jagatud, keerulisem osa jäi paarilise teha ning tema sai teha selle osa, mida tema teadis ja oskas. „Vaatasin ja uurisin, mida iga masinaga tehakse ning mulle sobis just see, et mina vahetasin saeketta ära ja tema pani detailid masinasse“, meenutab õppija. Teine õppija, kes oli teiste tööd omajagu jälginud, tundis ühel hetkel, et on valmis ka keerulisema masina peal proovima. Seda talle siiski ei võimaldatud, mis ühelt poolt tekitas õppijas nördimust, kuid teiselt poolt oli praktikakohal oluline tagada nii praktikandi kui töökeskkonna ohutus.

Midagi keerulist praktika tegemisel ei olnud, sest kõik tööprotsessid on keskuses läbi proovitud ja selgeks õpitud. „Üks pisiasi oli, et seal rääkisid kõik ainult vene keeles ja raske oli aru saada, mida tegema pean“, toob üks õppija välja puidutööstuse eripära, milleks on venekeelne töökeskkond. Ühes praktikakohas oli tõlk olemas, mis tegi õppija elu lihtsamaks ja teine õppija sai paariliseks eesti keelt kõneleva kolleegi, kes on varasemalt õppinud Astangul.

Küsimusele, mida praktikakoht andis, vastasid kõik õppijad üksmeelselt: „töökogemuse ja teadmise, mis sobib ja mis ei sobi“. Samuti pidasid õppijad oluliseks võimalust jälgida, kuidas kogenud spetsialistid erinevate masinatega tööd teevad. Ühe õppija sõnul on tal probleeme uude olukorda ja võõrasse keskkonda kohanemisega. „Nooruses tegin torutööd, kuid siis olin pikalt tööturult eemal ja töötegemise harjumus oli kadunud. Praktikakohal saingi seda harjutada ja üllatas, et lõpuks kohanesin ja harjusin keskkonnaga ära“, räägib õppija. Õpperühma tööhõivespetsialisti sõnul sai õppija praktikal suurepäraselt hakkama ja pidas ilusti kõik viis praktikanädalat vastu.

Kõige enam andis praktikakogemus õppijatele kinnituse, et nad on valinud õige eriala ja neile meeldib seda teha.

Õpperühma tööhõivespetsialisti Birgit Ulrichi kommentaar:

Praktikakohtade tagasiside on olnud väga hea ja rahulolu meie õppijatega on jätkuvalt kõrge. Kevadel oli praktikakohtasid keerulisem leida ja mitmed pikaajalised ettevõtted ei julgenud praktikante võtta, kuid kõik puidutöötluse eriala õppijad said praktikale. Praeguseks on ettevõtted uue olukorraga harjunud ja paremini valmistunud, kuid endiselt ettevaatlikud praktikantide võtmisel. Samuti on jäänud vähemaks ettevõtete külastusi, mis on ka arusaadav. Siiski on nii vanad kui uued praktikakohad andnud signaali, et viiruse vaibumisel on nad valmis meiega koostööd tegema.


IT süsteemide nooremspetsialisti eriala õppijate kogemus

Õppija arvutis ülesannet tegemas

Erinevalt puidutöötleja eriala õppijatest said IT eriala õppijad oma praktika teha veebi vahendusel. Selline töökorraldus oli juba varasemalt kokku lepitud ja koroonaviirus praktika sooritamisele otsest mõju ei avaldanud ning kõik õppijad said praktika täies mahus sooritatud. Probleem tekkis ühe praktikakohaga, kus korraga alustas kolm õppijat. Ühe õppija sõnul ei olnud juhendaja ise piisavalt aktiivne, mille tõttu kadus praktikakoht poole pealt ära. See tekitas õppijates suurt segadust ja pettumust. Seda enam, et viiruse leviku tõttu oli õhus niigi palju teadmatust ja ebakindlust. Tööhõivespetsialistil tuli kiiresti tegutseda. Ühele õppijale leiti uus koht hambaravi edasimüügi ettevõttesse arendama kodulehte. Ülejäänud kahe õppija puhul toimus juhendamine Astangu Keskuse poolt. See ei andnud küll päris õiget kogemust, kuid õppijad said olukorrast aru ja praktika oli vaja kuidagi ära teha.  

Teistes praktikakohtades olid juhendajad õppijate jaoks olemas ning said vajalikud juhised ilusti kätte. Kõige enam meeldis õppijatele see, et said ülesandeid iseseisvalt lahendada ja katsetada. „Sain ise internetis otsida ja leida vastuseid, mida muidu ei oleks teadnud“, toob üks õppija välja veebi kaudu praktika tegemise tugevused. Suurem osa ülesanded tegi õppija omal käel ning kui internetist vastuseid ei leidnud, sai küsimus lahendatud juhendaja abiga.  „Mul oli nii, et alguses ei uskunud, et saan hakkama, kuid lõpuks sai kõik etteantud ülesanded tehtud“, meenutab teine õppija.

Praktikakogemus andis õppijatele veel teadmise, kas veebi kaudu töötamine on nende jaoks sobiv või mitte. Neli õppijat leidsid, et kohal käimine on nende jaoks eelistatum variant. „Kohal on parem käia, sest kodus on veidi raskem töödistsipliini tekitada“, selgitab üks õppija. Teine õppija lisab, et sel õppeaastal ta veebi kaudu praktika sooritamist võimalikuks ei pea ja eelistab ennekõike kohal käimist. Kahele õppijale sobib veebi vahendusel töö tegemine paremini, sest kodus on rahulikum keskkond ja saab teha omas tempos. „Jah, on olukordi, kus parem on käia kohapeal, kuid eelistan siiski kodus tegemist“, räägib õppija. Ühe näitena toob just juhendamise, mida oleks lihtsam teha kohapeal käies.

Esimene praktikakogemus andis õppijatele enesekindlust ja usku oma võimetesse. Julgust esialgu veel mitte, kuid see tuleb kogemuste ja teadmiste kasvades järgmistes praktikakohtades.

IT süsteemide nooremspetsialisti eriala tööhõivespetsialisti Annika Kase kommentaar:

Kui koroonaviiruse esimene laine tuli, siis paljud ettevõtted ei võtnud meid jutulegi, sest nad ise olid kõik kodukontorites ja polnud kedagi juhendama panna. See, et neljal õppijal kadus praktikakoht ära, oli suur tagasilöök ja ka õppimiskoht. Keskuse poolt praktikakoha andmine oli ajutine lahendus, et õppija saaks selle vähesegi kogemuse ja midagi iseseisvalt teha. Siiski on olulisem praktikakogemuse saamine väljaspool keskust, et õppija harjuks võõra inimese ja keskkonna ning uute töökorralduste ja rutiiniga. Kevad andis olulise kogemuse ja teadmise, mida uue praktikaperioodi ettevalmistamisel ja korraldamisel arvestada ja mida mitte. Kuna õppijad on väga erinevad, siis uuel õppeaastal keskendun karjääritunde andes vähem grupitegevustele ja rohkem individuaalsetele tundidele. 


Kaks eriala ja kaks erinevat kogemust. Ühiseks jooneks on, et õppijad ei tunnetanud ettevõtetes viiruse levikust tulenevat ebakindlust ning hoolimata mõningatest takerdumistest said juurde praktilisi kogemusi ja usku oma võimetesse.