Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Õppima tulemise avaldus tasub esitada varakult

03.02.2022

Kutseõpetaja juhendab õppijakandidaati tainast kokku rullima

Märtsikuus on taas algamas vastuvõtt Astangu Keskuse kursustele ja tuletame aegsasti meelde, kuidas õppima saab tulla. Eelmisel aastal täitusid õppekohad juba jaanipäevaks, seetõttu on oluline õppimiseks valikuid teha juba praegu.

Keskuse jaoks on oluline vastuvõtu jooksul selgitada välja iga õppima tulija õpimotivatsioon, tema tegelikud võimed ja igapäevaoskused. Vastuvõtuprotsessis on kõige tähtsam noor ja tema unistused ning soovid.

Keskusesse õppima tulemiseks ei ole vaja esitada puuet või erivajadust tõendavat dokumenti. Kui inimene on leidnud tee Astangu Keskuseni, siis järelikult on tema elus teemad, millega on vaja tegeleda. Kohustusliku dokumendina tuleb esitada sooviavaldus, isikut tõendava dokumendi koopia ning lõputunnistus. Kui õppimine veel pooleli, siis piisab viimati lõpetatud klassi tunnistusest.

Avalduste esitamisele järgneb vestlus, mille kestvus jääb vahemikku 1-1,5h. Vestluse viib läbi sotsiaaltöötaja ning kutseõpetaja. Vestlusel ei ole õigeid ega valesid vastuseid, vaid oluline on teada saada noore enda mõtted ja motivatsioon õppima asumiseks. Vestlus toimub vabas vormis ning räägitakse noore soovidest, unistustest ja eesmärkidest. Mis meeldib ja mis ei meeldi, räägitakse hobidest ja kuidas vaba aega veedab ning sõpradest, aga ka toa koristamisest, söögi valmistamisest ja muudest igapäevaelu tegemistest. See annab tervikülevaade noore elust, suhetest ning sotsiaalsetest ja igapäevaelu oskustest. 

Vestlusega samal päeval toimub tööõppes ja kutseõppes välja valitud eriala töökatse, kus noor saab näidata oma oskuseid ja teadmisi. Töökatset viib läbi kutseõpetaja, kes on kogu aja kõrval ning aitab ja juhendab. Töökatse eesmärk on hinnata sobivust valitud erialal õppimiseks ning noor saab omakorda parema teadmise, kas valitud eriala ikka on see, mis tema ettekujutusele on vastanud ja kas ikka soovib seda õppida.

Kohanemiskursustele soovijatele töökatset ei toimu, aga noor kutsutakse osalema 1-3 päevaks õpperühma tegevustesse. Õpperühma tegevustes osaledes saab noor tuttavaks keskusega. See teeb septembris õppima tulemise kergemaks, sest teab, millisesse keskkonda tuleb ja mis on teda ees ootamas.

Eelmisel aastal täitusid õppekohad juba jaanipäevaks, seetõttu on oluline õppimiseks valikuid teha juba praegu. Loe rohkem õppimisvõimaluste ja vastuvõtu kohta.