Prindi lehekülg

Õppetöö ja teenuste taastamine algab 18. maist

14.05.2020

Püsime terved - hoia vahet, järgi hügieeni ja haigena püsi kodus

Esmaspäevast, 18. maist alustame Astangu Keskuses õppetöö ja teenuste osutamise taastamist järk-järgult. Õppetöö taastub kontaktõppena üksnes pagar-kondiitri abi eriala rühmadele, ülejäänud rühmad jätkavad distantsõppel. Kaitstud töö teenuse osutamine taastub täielikult ja rehabilitatsiooniteenuste osutamine toimub vajaduspõhiselt. Nii õppetöö kui teenuste taastamisel võtame kasutusele ettevaatusabinõud, et vältida võimalikke ohte ja hoida kõigi majas viibivate inimeste tervist.

Tuletame meelde, et hoolimata piirangute leevenemisest ei ole oht möödas ning kõikjal tuleb endiselt järgida 2+2 reeglit ehk väljas ja keskuse ruumides tohib korraga liikuda üksi või kahekesti ning teistega tuleb hoida vahet vähemalt 2 meetrit.


Peamised ettevaatusabinõud tervena püsimiseks:

  • keskusesse sisenedes tuleb käed desinfitseerida
  • pese tihti käsi vee ja seebiga
  • järgi 2+2 reeglit nii väljas kui keskuses: liigu üksi või kahekesti ning hoia teistega vahet vähemalt 2 meetrit
  • vajadusel kasuta keskuses viibides kaitsemaski ja kummikindaid. Mõlemaid tuleb kasutada õigesti ning pärast kasutamist visata selleks ettenähtud prügikasti.
  • haigusnähtude ilmnemisel jää koju ja teavita sellest oma rühmajuhendajat või kontaktisikut

Kaitsemaskide ja kummikinnaste kasutamine on keskuses viibivatele riskirühma kuuluvatele õppijatele/klientidele ja töötajatele soovituslik.


Keskusesse sisenemine ja ruumides viibimine

Keskusesse sisenemiseks on avatud kaks sissepääsu - peamine sissepääs ja parkla sissepääs.

Keskusesse sisenemisel on käte desinfitseerimine kohustuslik. Selle jaoks ette nähtud desinfitseerimisvahendid koos juhistega on mõlema sissepääsu juures.

Keskuse ruumides tohib viibida nii vähe aega kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik.

Haigusnähtudega õppijad, kliendid ja töötajad ei tohi keskusesse tulla (sh eksamile). Keskusel on õigus saata koju kõik, kel ilmnevad haigusele iseloomulikud sümptomid.

Suur bassein jääb suletuks kuni septembrini. Väikeses basseinis on lubatud läbi viia ainult teraapiaid vajaduspõhiselt ning järgida tuleb reeglit: 1 klient = 1 terapeut = 1 teraapia päevas.


Õppetöö ja teenuste korraldus

Lõpetamiste ja aktuste asemel toimub tunnistuste üleandmine rühmasiseselt eelnevalt kokkulepitud päeval ja ajal. Tunnistused annab üle rühmajuhendaja ning lähedastel pole lubatud kohal viibida.

Õppetöö ja muud teenused (kaitstud töö, teraapiad) korraldatakse võimalikult hajutatult, järgides 2-meetrise distantsi nõuet inimeste vahel.

Praktilist õppetööd ja/või praktikat tehes kasutavad õppijad võimalusel isiklikke õppevahendeid ja/või isiklikke tööriideid. Õppevahendite järgmisele grupile kasutamiseks andmisel peab keskus tagama eelnevalt nende puhastuse/desinfitseerimise.

Teenuste osutamine toimub võimalusel alates kl 13-st, kui õppetöö on läbi ning õppijad lahkunud õpperuumidest.

Keskuse raamatukogu jääb suletuks kuni septembrini.


Toitlustamine

Toitlustamine toimub rühmajuhendajalt saadud graafiku alusel.

Õppijad ja kliendid söövad sööklas, istudes kohale, mis on kaetud. Pärast söömist tuleb nõud jätta lauale.

Õpilaskodus majutuvatele õppijatele on lisaks lõunasöögile tagatud hommiku- ja õhtusöök, et vähendada kontakte poes ja ühistranspordis.


Õpilaskodu

Alates 17. maist on õpilaskodusse lubatud tulla õppijatel, kelle õppetöö algab esmaspäeva hommikul. Õpilaskodusse tulemisest peab õppija sellest vähemalt paar päeva varem teada andma õpilaskodu töötajale – olenevalt korrusest kas tegevusjuhendajale või sotsiaalhooldajale.

Õpilaskodus on lubatud elada õppijatel, kel puuduvad haigustunnused. Ühes toas tohib olla ainult üks õppija.

Haigustunnuse avaldumisel (palavik, köha, kehv enesetunne) võtab keskuse töötaja ühendust õppija lähedastega, kes peavad koheselt tulema õppijale järele.

Õpilaskodus olevatele asjadele saavad õppijad järgi tulla ainult tunnistuste saamisega samal päeval.

Õpilaskodu ühisruumides ei ole lubatud ühine vaba aja veetmine. Puhkenurgas on televiisori vaatamine keelatud ning lauaarvuti on eemaldatud.


Kõikide küsimuste ja murede osas palume ühendust võtta oma rühmajuhendaja või kontaktisikuga.