Õppetöö info lähedastele

01.03.2021

Vaade Astangu Keskusele

Kolmapäeval, 3. märtsil läheb valitsuse korraldusel kogu haridussüsteem üle kaugõppele, v.a 1.-4. klassi õpilased ja erivajadusega õpilased. Astangu Keskusele on tehtud taaskord erand ja lubatakse jätkata kontaktõppega. Seetõttu jätkame õppetööd keskuses kontaktõppena valmisolekuga viia koheselt kaugõppele rühmad, kus on ilmnenud COVID-19 haigusjuhtum või ollakse lähikontaktsed.

Kui Te ei soovi, et Teie laps/lähedane jätkaks õppetööd kontaktõppes, siis palume sellest teada anda oma rühmajuhendajale hiljemalt kolmapäeval, 3. märtsil. See info on vajalik, et saaksime õppetööd paremini planeerida ning arvestada Teie ootuste ja soovidega. Kui kontaktõppega jätkamine Teile sobib, siis rühmajuhendajat sellest teavitama ei pea.

Sarnaselt haridusasutustega on alustatud Astangu Keskuse töötajate vaktsineerimisega, mis vähendab oluliselt haigestumise ja viiruse edasikandumise riski. Samuti teeme omalt poolt kõik viiruse leviku tõkestamiseks Astangu Keskuses: õpperühmad on hajutatud, kontrollime maski kandmist ja teistest hügieenireeglitest kinni pidamist ning töötajad on osaliselt või täielikult kaugtööl olenevalt töö iseloomust.

Kõikide küsimuste korral palume ühendust võtta oma rühmajuhendajaga (.pdf).

COVID-19 juhised lapsevanemale