Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Õppeosakond võtab kokku esimese poolaasta

06.01.2021

IT õpetaja juhendamas õppijat

Kevadise distantsõppe korraldamisel Astangu Keskuses oli üks põhilisi eesmärke hoida kontakti õppijatega ja leida selleks igale õpperühmale sobiv viis. Kuna õppetöö oli eriolukorra kehtestamise alguseks kestnud juba üle 6 kuu, tundsid õpetajad ja õppijad üksteist ning koostöö laabus hoolimata ootamatutest ümberkorraldustest ja uuest reaalsusest. Tuge ja abi vajasid uues olukorras kõik. Nagu ka teistes koolides, oli meilgi väike protsent õppijaid, kes vaikselt ära kadusid ning kellele iseseisev õppimine oli keeruline. Õpingud lõpetas siiski enamus õppijaid heade tulemustega, kuigi mõnel kutseõppe erialal tuli praktika sooritamisega vaeva näha veel suvelgi.

Kevadise distantsõppe perioodi lõpus kogusime tagasisidet õppijatelt, lähedastelt ning töötajatelt, et oma töös korrektuure teha, kui peaks tekkima vajadus uuesti distantsõppele üle minna. Tagasiside kokkuvõttest lähtuvalt hakkasid meie õpetajad juba sügisel tegema ettevalmistusi võimalikuks distantsõppeks: õppijatele tutvustati kohe õppetöö algul erinevaid veebikeskkondi ning võimalusi omavahel suhtlemiseks. Tundides harjutati arvuti ning erinevate suhtluskanalite kasutamist. Rühmajuhendajad selgitasid välja oma õpperühma õppijate interneti kasutamise võimalused, samuti IT vahendite olemasolu, et vajadusel Astangu poolt selles osas tuge pakkuda.

2020/2021  õppeaasta eel planeerisime õppetöös kontakttundidega vastu pidada esialgu jõuludeni, kuna meie õppekavades on väga palju erinevaid mooduleid, milles omandatavaid praktilisi oskusi saab õppida just selleks kohandatud töökodades, näiteks puidutöö, pagari- ja abikoka töö, kangakudumine jt. Oluliseks õppetöö osaks meie õppijatele on tööharjutus – novembris-detsembris said 9 rühma käia abiks Prisma jõulupakkide pakkimisel nagu ka eelmistel aastatel. Teenitud raha saavad rühmad teisel poolaastal kasutada endile sobival viisil.

Esimese poolaasta oli Astangu õppija jaoks üsna tavapärase korraldusega see tähendab, et väga suur osa õppetööst toimus kontaktõppena Astangul. Oli õpperühmi, kelle pidime turvalisuse kaalutlusel nädalaks distantsõppele saatma, kuid õnneks läks haigus meie õppijatest ja töötajatest mööda. Võime öelda, et meie pingutused ja ettevaatusabinõud kandsid vilja ning loeme esimese poolaasta õnnestunuks.

Sel õppeaastal Astangul õppimist alustanute seas on ka neid, kelle õpingud kevadise distantsõppe perioodil katkesid. Kuid meie Astangul näeme, kui oluline on nende õppijate jaoks taastada rutiin ning koolis käimise ja õppimise harjumus. Ka koolipsühholoogide sõnul on tähtis, et keerulistel aegadel säiliksid tavapärased rutiinid. See aitab hoida turvatunnet ja äreval ajal on kindlasti tarvis, et saaks õppida. Lisaks on oluline „meie rühma“ tunne ning see saab tekkida vaid koos õppides ja tegutsedes. Meie õppijad tulevad tihti väikestest klassidest, koduõppelt või pole üldse pikka aega õppetööl viibinud. Püüame neile alati pakkuda turvalist keskkonda, eriala omandamise võimalust ning selle toetamiseks erinevaid tugiteenuseid. Õppija toetamisel on oluline roll ka lähedastel ning kõigi osapoolte omavahelisel koostööl, siiani on koostöö lähedastega hästi sujunud. Kõik Astangu töötajad on valmis omalt poolt toetama ja tuge pakkuma, et sünniks õppija jaoks parim võimalik lahendus.

Teine poolaasta on kohe algamas. Loodame väga, et õppetöö Astangul sujub ilma suuremate katkestusteta, et õppija saab osaleda kontaktõppes, vajalikes teraapiates, huviringides ning leiab omale kursuse lõppedes sobiva rakenduse.

Soovime kõigile positiivset meelt ja vastu pidamist uuel aastal!

Õppeosakonna juhataja Marju Männiksaar ja õppekorralduse spetsialist Piret Põllu