Prindi lehekülg

Õppeaasta hakkab läbi saama, uus toob mõningad muudatused

15.06.2020

Astangu kaanepilt

Õppeosakond hakkab selleks kevadeks otsi kokku tõmbama. Kohanemis-ja tööõppekursused lõpetasid seoses eriolukorraga maikuu teises pooles vastavalt kokkulepitud ajakavale. Kutseõppe lõpetajad saavad tunnistused juunis ja augustis.

Puiduerialadest lõpetasid puidutöötleja eriala ning tisleri eriala õppijad, kes sooritasid ka kutseeksami edukalt. TI-18 rühm oli viimane tisleri eriala rühm ning uusi õppijaid sellele erialale rohkem vastu ei võeta. Tisleri eriala on asendatud puidutöötleja erialaga, mis annab laiemad võimalused tööturul rakendumiseks. Abikokad jätkavad oma praktikat erinevates toitlustusettevõtetes, kuid juuni keskel sooritasid nad samuti edukalt abikoka kutseeksami.

2019/2020 õppeaasta lõppeb ametlikult 31. augustil ning uus algab 1. septembril kl 11 piduliku aktusega.

Iga õppeaasta eel vaatame üle Astangu täienduskoolituskursuste õppekavad, sinna alla kuuluvad nii meie kohanemiskursused kui tööõppekursused (pagar-kondiitri abi ning puhastus- ja toateenindus). Sel aastal oleme eesmärgiks seadnud taas põhjalikult analüüsida õppekavasid ning teha vajalikke väikeseid muudatusi nii õppekavade sisus kui mahtudes, et reageerida tööturul toimuvatele muudatustele ja pakkuda oma õppijatele parimat ettevalmistust iseseisvamaks eluks. Uuest õppeaastast on tunnid 5 minuti võrra pikemad ehk 45 minutit, mis valmistab õppijat paremini tööks ette, sest suudab kauem aega tegeleda ühe kindla tegevusega.

Seoses kevadise eriolukorraga ja distantsõppe läbiviimisega vajab ilmselt kogu Eestis ja nii ka meil erilist tähelepanu õppijate IT-alane ettevalmistus. Koduõppeperioodi kogemusest  saame öelda, et parimad tulemused tulevad koostöös pere ja lähedastega. Astangu Keskus tänab ja tunnustab kõiki tublisid vanemaid ja lähedasi, kes olid õppijatele toeks!