Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Õpivalikud tehakse varakult

15.06.2022

Kutseõpetaja juhendab õppijakandidaati tainast kokku rullima

Astangu Keskusesse on võimalik õppimissooviga avaldusi esitada 1. märtsist kuni 15. juunini, mis on hea võimalus juba enne suve leida sobiv eriala.

Avalduse laekumisel toimub peagi ka vastuvõtuhindamine, mis koosneb kahest osast - vestlusest ja töökatsest. Kohanemiskursustele soovijatel on töökatse asemel pikem hindamine õpperühmas. Pärast hindamist saab õppijakandidaat kahe nädala jooksul teada, kas ta sai jaatava vastuse õppetöös osalemiseks või siiski sobiksid teised teenused temale paremini. Sellise vastuvõtuprotsessi jooksul saab Astangu Keskusesse õppima soovija rohkem teada soovitud erialast/kursusest, ning põgusalt tutvuda keskuse töötajate ja majaga. Nii on ka sügisel lihtsam õppima tulla.

Hea meel on tõdeda, et keskusesse õppima tulla soovijad ei jäta õppimisvõimaluste leidmist järgmiseks õppeaastaks viimasele minutile, vaid teevad oma valikud varakult. 10. juuni seisuga oli Astangu Keskusesse laekunud 128 õppimissooviga avaldust. Kõige enam laekus avaldusi märtsikuus - 49 avaldust. Kõige enam on avaldusi laekunud kohanemiskursustele, kokku 41 avaldust. Samuti laekus palju sooviavaldusi  IT süsteemide nooremspetsialisti erialale (26 avaldust) ja  keelekümbluse kohanemiskursusele Edgar (21 avaldust).

Varakult laekunud sooviavaldused ja sellele järgnenud hindamised on loonud olukorra, kus juunikuuks on õpperühmad täitunud. Augustis toimub lisavastuvõtt, kui õpperühmadesse on tekkinud vabu õppekohti. 

/Rehabilitatsiooniosakonna juhataja Kadri Norit/