Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Ootame sooviavaldusi õppima tulemiseks

16.04.2020

Pöidlaid ülespoole hoidev rõõmus pagar-kondiitri abi eriala õppija kohvikuleti taga.

Eriolukorra piirangutest tulenevalt võtab keskus õppima tulemise sooviavaldusi vastu, kuid vestlused ja töökatsed on edasi lükatud ajani, mil liikumispiirangud muudetakse leebemaks ning saame olla kindlad, et lähikontakt on turvaline. Aja selgumisel võtab teenuse konsultant iga sooviavalduse esitanud inimesega ise ühendust.

Õppima ootame erivajadusega inimesi vanuses 16-64, kel soov valmistuda iseseisvamaks eluks ja osaleda võimetekohaselt ühiskonnas. Erivajadus võib olla autismispektrihäire, psüühikahäire või ka liikumis-, kuulmis- või intellektipuue (kõik erivajadused, v.a pimedad, sest keskkond ja õppeprogrammid ei ole kohandatud sobivaks). Õppima tulekuks ei ole vaja esitada puuet või erivajadust tõendavat dokumenti, vaid piisab sooviavaldusest koos soovituslike dokumentidega (nt rehabilitatsiooniplaan, soovitus eelmisest koolist vms). Vastuvõtul lähtume iga õppijakandidaadi vajadustest ja eripäradest ning leitakse sobiv õppimisvõimalus. Oluline on kandidaadi valmisolek muuta oma elu ja õpimotivatsioon.

Õppima saab tulla kolmel erineval suunal – kohanemiskursus, tööõppekursus või kutseõpe. Kui õppija ei ole kindel oma erialavalikus või ei ole piisavalt oskusi, siis parim valik on kohanemiskursus. Ühe aastane kursus on hea üleminek tööõppekursusele või kutseõppesse edasi minemiseks. Õppimine toetab oskuste ja võimete arengul, mis aitab leida õppijale sobiv eriala või leida oma koht elus.

KOHANEMISKURSUS (1 aasta)

 • Lihtsustatud õppekava alusel
 • Toimetuleku õppekava alusel
 • Puidutöö suunaga
 • Arvutikasutamise suunaga
 • Omandatud ajukahjustusega inimestele

TÖÖÕPPEKURSUSED

 • Pagar-kondiitri abi, 2a
 • Puhastus- ja toateenindus, 2a
 • IT klienditoe baaskursus, 1a

KUTSEÕPE

 • Abikokk, 1a
 • Puidutöötleja, 1a ja 2a
 • IT süsteemide nooremspetsialist, 3a

Kutseõppe erialadel on samad toetused, mis kutseõppeasutustes. Teistel erialadel aitavad meie sotsiaaltöötajad leida õppija jaoks sobivaid toetusi ja on abiks nende taotlemisel.

Väikesed õpperühmad (6-8 inimest, kutseõppes kuni 12 inimest) võimaldavad pakkuda individuaalset lähenemist. Ühe õppija ümber moodustatakse erinevatest spetsialistidest moodustatud meeskond, kes toetab ja suunab õppijat enda poolt sõnastatud eesmärkide ja iseseisvama elu suunas liikumisel. Õppetöö lähtub eesmärgistatud tegevusest ning on eluline ja praktiline. Keskuse ruumid on ligipääsetavad kõigile liikumispiiranguga inimestele. Majas on igapäevaselt tööl viipekeeletõlgid, kes aitavad kurtidel ja kuulmislangusega inimestel osaleda õppetöös ja muudes keskuse tegevustes. Tööhõivespetsialistid viivad läbi karjääritunde, aitavad koostöös õppija ja lähedastega leida praktika- ja töökohti, vaadatakse koos töökoht üle ning hoiavad õppijaga ühendust kahe aasta jooksul pärast tööle saamist. Vaba aja veetmiseks toimub keskuses palju erinevaid huviringe ja vaba aja tegevusi. Õppetöö välisel ajal saab õppija käia majast väljas vastavalt oma soovile (õpilaskodu elanikud peavad tulema õigeks ajaks tagasi). 

NB! Hetkel võtame vastu ainult sooviavaldusi. Vestlus ja töökatse/harjutuspäev on edasi lükatud ajani, mil olukord kogu riigis on paranenud ja saame olla kindlad, et lähikontaktiga ei sea ohtu kellegi tervist. Kui see aeg on käes, siis teenuse konsultant võtab iga inimesega ise ühendust.

OLULINE INFO!

 • Õppimine Astangu Keskuses on TASUTA 
 • Tallinnast kaugemalt tulijatel on võimalik elada õpilaskodus, mis maksab 50 eurot kuus. Majanduslike probleemide korral on keskuse sotsiaaltöötajad abiks toetuste taotlemisel.
 • Keskus pakub kõigile õppijatele tasuta hommiku- ja lõunasööki (sh neile, kes õpilaskodus ei ela).
 • Vastuvõtt kuni 1. juulini 2020. Vabade kohtade olemasolul täiendav vastuvõtt augustis.
 • Vastuvõtuinfo ja sooviavalduse leiab kodulehelt: https://www.astangu.ee/et/vastuvott
 • Vastuvõtu info: teenuse konsultant Epp Viilas, tel 687 7231 või [email protected]