Prindi lehekülg

Ootame puuduva töövõimega inimesi kaitstud töö teenusele

02.05.2019

Klient õmbleb riidest linnule pärleid külge.

Ootame kaitstud töö teenusele inimesi, kes soovivad töötada, kuid ei ole oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu võimelised töötama tavalistes tingimustes avatud tööturul. Vabu kohti on veel puu ja käsitöö töötoas.

Kaitstud töö teenusel võimaldatakse inimesel teha kaitstud tingimustes võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivas töökeskkonnas ja jõukohases töötempos. Sealjuures on talle tagatud vajalikus ulatuses juhendamine ja abi.

Astangu Keskuses on kokku kolm kaitstud töö teenuse töötuba:

  • Lihttöötuba – volditakse, kleebitakse, pakendatakse ja tehakse muid lihtsaid töid.
  • Puutöötuba – tehakse väiksemaid puidust esemeid nagu lõikelauad, karbid pannilabidad ja ka lastetoole ja -laudasid. Tööd saab teha nii käsitsi kui ka masinatega.
  • Käsitöö töötuba – tikitakse, heegeldatakse, õmmeldakse, vilditakse, aga tehakse ka kaarte ja keraamikat.

Ühes töötoas on kuni 10 töötajat ning eraldi juhendaja, kes annab töid vastavalt töötaja võimetele ja talle sobivas graafikus. Teenusel oleval kliendil on võimalus osaleda Astangu keskuse vabaaja tegevustes ja üritustel ning käia ujumas. Vastavalt vajadusele saab klient täiendavaid rehabilitatsiooniteenuseid.

Kaitstud töö sobib inimesele, kellel on määratud puuduv töövõime, kellel on vaimupuue, psüühikahäire, peaajutrauma või liitpuue ning kes ei tööta ega ole töötamise toetamise teenusel.  Samuti peab iseseisvalt hakkama saama igapäevaste toimetustega (wc, pesemine, söömine) ning saab käia iseseisvalt tööl – tulla kodust Astangu Keskusesse ja pärast tagasi koju.

Minimaalne tööpäeva pikkus on 2 tundi. Töö toimub graafiku alusel E-N ja töötuba on avatud 9.00 – 15.00.  Tööpäev sisaldab kahte pausi ja lõunastamist Astangu Keskuse sööklas. Esimesed 4 kuud toimub töö vabatahtliku lepingu alusel, edaspidi töölepingu alusel miinimum tunnimääras. Puhkused on juulis ja aastavahetusel. Kokku saab teenusel olev klient puhkust 35 päeva.

Astangu Kutserehabilitatsioon on pakkunud kaitstud töö teenust alates 2007. aastast ning 2018. aastast Sotsiaalkindlustusameti piloteeritavat Pikaajalise kaitstud töö teenust.

Vastuvõtt teenusele toimub aastaringselt, kuid hetkel ootame vabadele kohtadele kandideerima hiljemalt 24. mail. Kandideerimiseks saab infot telefonil 5289581või e-posti teel maria.kadakas@astangu.ee.