Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Ootame omandatud peaajukahjustusega inimesi osalema kursusel "Tahan Tööle"

28.03.2022

Juhendaja näitab kahele õppijale paberist ajuosade mudeli peal, kus nende ajukahjustus asub ja kuidas see mõjutab keha funktsioneerimist.

Ootame omandatud peaajukahjustusega inimesi osalema kohanemiskursusel „Tahan Tööle“, mille eesmärk on aidata inimene tagasi tööturule või olla muul moel aktiivne.

Septembrist maini kestva kursuse jooksul aidatakse osalejal kohaneda omandatud ajukahjustusest tuleneva terviseseisundiga. Rühmategevuste ja individuaalsete teraapiate kaudu toetatakse eneseteadvuse tõusu, aidates teadvustada toimetulekupiiranguid ning vähendada nende mõju oma elukvaliteedile. Kursuse alguses koostatakse igale osalejale individuaalne tegevuskava. Igal osalejal on võimalus teha koostööd rehabilitatsioonimeeskonnaga, kes toetab osalejat individuaalsete eesmärkide saavutamisel. Meeskonda kuuluvad tegevusterapeut, füsioterapeut, logopeed, loovterapeut ja psühholoog. Sotsiaaltöötajalt saab abi igapäevaküsimustes ning koos tööhõivespetsialistidega planeeritakse tööle saamise võimalusi.

Kursusel saavad osaleda tööealised inimesed, kes on viimase 10 aasta jooksul omandatud ajukahjustuse (trauma, insult, ajukasvaja jne) tõttu sunnitud koju jääma. Kodus on ta tegevuseta ja üksi ning ka lähedased muretsevad igapäevaselt, kuidas ta seal üksi hakkama saab. Siin on suureks abiks ja toeks „Tahan Tööle“ kursus – osalemine erinevates teraapiates ja tundides aitab tal paremini kohaneda oma olukorraga ning teadvustada toimetulekupiire.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus on kursust läbi viinud erineval kujul üle 15 aasta ning selle aja jooksul on avatud tööturule jõudnud või on muul moel aktiivsed 65% osalejatest. Nii kursusel osalejatelt kui ka nende lähedastelt on tulnud tagasiside, et kursusel teevad nad asju, millele nad varem ei mõelnud või kiire elutempot tõttu polnud aega tegeleda. Kursusel aga on turvalises ja rahulikus keskkonnas võimalik joonistada, maalida, teha keraamikat, puidutööd, loovliikumist jne. Nt loovliikumine sunnib välja tulema oma tavapärasest käitumismallist ning ühel hetkel muutuma kohvikannuks või mängima võrkpalli kilekottidega. See aitab osalejal hakata oma kehasse loovalt lähenema ning kombineerib enda jaoks sobivaid lähenemisi ja hakkama saamise viise.

Sihtrühm: Viimase 10 aasta jooksul omandatud peaajukahjustuse (nt trauma, insult, ajukasvaja jne) tõttu tööturult eemale jäänud inimesed.

Tegevused, mida kursuse jooksul tehakse:

  • erinevad rühmategevused – kõikide rühmategevuste sisu on omavahel tihedalt seotud ja toetab terviklikult kliendi tegevuskavas seatud eesmärkide saavutamist;
  • individuaalsed rehabilitatsiooniteenused vastavalt kursusel osaleja individuaalse tegevuskava eesmärkidest ja hindamise käigus selgunud vajadusest;
  • praktilised tegevused – puidutöö, pagaritöö ja vabatahtlik töö;
  • huvitegevused Astangu keskuses või Tallinna linnas;
  • praktika 8 nädalat.

Peamised kursusel käsitletavad teemad:

  • kohanemine, elukvaliteedi erinevate aspektide määratlemine ja isiklike eesmärkide seadmine, terviseprobleemi olemus ja mõjud toimetulekule;
  • muutused ajukahjustuse järgselt, toimetulek kognitiivsete ja emotsionaalsete muutustega.
  • suhted ja suhtlemine erinevates olukordades, tööalased suhted;
  • enda tugevuste ja nõrkuste hindamine, arendamist vajavate oskuste väljaselgitamine ja käitumismustrite korrigeerimine;
  • tööpraktika, siirdumine avatud tööturule või tööturuteenusele, osalemine tasustamata tööl.

Kursusel on kohti kokku 6–8 inimesele ning osalemine on tasuta. Vastuvõtt kursusele toimub kuni 15. juunini, seejärel toimuvad  vastuvõtuvestlused ja kursus ise algab septembris. Lisainfot kursusel osalemise kohta saab telefonil 687 7232 või e-posti teel katrin.tomberg@astangu.ee.

Kursus omandatud peaajukahjustusega inimestele