Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Muutused tööturul mõjutavad meid kõiki

03.02.2021

Lõpetajate statistika 2020

 2020. aasta kevad tuli kõigile teisti ning COVID-19 viiruse levikust põhjustatud elu seisakud ei jätnud mõjutamata ka keskuse õppijate praktikate sooritamist ja tööle jõudmise võimalusi. Kuidas eriolukorrast tulenevad muutused tööturul mõjutasid praktikate sooritamist, saab lugeda suve alguses keskuse tööhõivespetsialistide poolt koostatud kokkuvõttest.

Nii nagu igal sügisel, helistasid ka sel sügisel keskuse tööhõivespetsialistid läbi kõik kevadel lõpetanud, et küsida, kuidas neil läheb: kas üheskoos leitud töökoht on jäänud püsima, kas on mindud edasi õppima või keegi vajab hoopis abi töökoha leidmisel ja tööle minemisel.

 2019/2020. õppeaastal lõpetas Astangu Keskuse 68 õppijat: 40 kohanemiskursuse, 14 tööõppekursuse ja 14 kutseõppe eriala. Kui eelnevatel aastatel on töö- ja kutseõppe õppijad läinud õpingute lõppedes pigem tööle, siis sel korral oli edasi õppivate vilistlaste arv märgatavalt suurem.


Kohanemiskursused

Kohanemiskursuse 2020. aasta lõpetajate statistika

Kohanemiskursuse 40 lõpetajast asus suurem osa edasi õppima. Peamiselt jätkati õpinguid Astangu Keskuses, kuid mindi ka mujale. See on igati ootuspärane, sest tegemist on ettevalmistava kursusega, kus noor on ennast alles leidmas. Erinevus tuleb sisse Tahan Tööle kursusega, kus õpivad omandatud peaajukahjustusega inimesed. Nemad leidsid pärast lõpetamist endale sobiva koha erinevates eluvaldkondades.

Astangu Keskuses jätkas õpinguid 21 noort:

  • 10 õppijat liikus kutseõppesse: kutseõppe puidutöötleja erialale, IT süsteemide nooremspetsialisti erialale ja abikoka erialale;
  • 8 õppijat läks edasi tööõppekursusele: puhastus-toateenindus ja pagar-kondiitri abi erialale;
  • 3 õppijat vajasid lisa-aastat kohanemiskursusel.

Mujal jätkasid õpinguid 3 kohanemisekursuse lõpetajat: Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumis, Paide Kutsehariduskeskusesse koka-abi erialal ja Valga Kutsekooli puidupingi operaatori erialal.

Avatud tööturule suundus 2 lõpetanut. Mõlemad õppijad oid Tahan tööle rühma vilistlased. Üks lõpetaja töötab ehituspoes abitöölisena ja teine töötab lukksepana. 2 lõpetajat suundusid kaitstud töö teenusele.

Kodused on hetkel 6 lõpetanut. Kodus olemise põhjused on erinevad: kaks klienti on järjekorras pikaajalise kaitstud töö teenusel, samuti ollakse järjekorras erihoolekande teenusel. Mitmel lõpetajal on kodus olemise põhjuseks ka üldine tervislik olukord, mis ei võimalda asuda teenustele, õppima või tööle. 


Tööõppekursus

Tööõppe kursuste 2020. aasta lõpetajate statistika

Tööõppekursuse kolme eriala peale lõpetas 14 lõpetajat, kellest üle poole suundusid edasi tööle või jätkasid õpinguid. Tööõppekursuste rakendumise põhjal saab öelda, et lihttöö tööjõu järgi on vajaduse endiselt olemas. See-eest IT valdkonnas tööle saamiseks on vaja rohkem teadmisi, kui IT klienditoe baaskursus võimaldas ja läksid oma teadmisi laiendama mõnes teises õppeasutuses.

Puhastus-toateeninduse erialalt asusid avatud tööturule tööle 3 lõpetajat, kes asusid tööle erialaselt ja antud ettevõtted on olnud eelnevalt ka nende praktikabaasiks. Kõik töötavad koristajatena: 2 lõpetajat asus tööle AS Stell-i, üks lõpetaja asus tööle lasteaeda. Üks lõpetaja õpib töö kõrvalt Viljandi Kutseharidus Keskuses pindade ja rehvitehniku erialal.

Pagar-kondiitri abi erialalt suundusid avatud tööturule 2 lõpetajat, kellest üks töötab pagarina ja teine kokana. Pagarikoda oli ka eelnevalt lõpetaja praktikabaasiks. Üks lõpetaja asus õppima edasi Viljandi Kutsehariduskeskusesse koka erialale. 

IT klienditoe erialalt ei leidnud ükski lõpetaja endale sobivat kohta avatud tööturul. Üks lõpetaja asus edasi õppima Tallinna Ehituskoolis maalri erialal. Kaks lõpetajat osalevad tööturu teenusel: üks õmblemiskursusel ja teine karjäärinõustamise teenusel.

Kolm tööõppekursuse lõpetajat on kodused: üks vilistlane on järjekorras erihoolekande teenusel, teine lõpetaja kandideerib aktiivselt tööle ja kolmas ei soovi hetkel tööle asuda.


Kutseõpe

Kutseõppe 2020. aasta lõpetajate statistika

Kutseõppe lõpetas 14 noort, kellest 5 siirdus tööellu, 7 õpib edasi, 1 kaitstud töö teenustel ja 1 on kodune.

Puidu eriala lõpetanutest 3 asusid tööle avatud tööturule  ja 2 lõpetanut rakendus erialaselt: üks lõpetanu asus tööle tislerina ja teine puidutöö abitöölisena. Mõlemal juhul oli töökoht lõpetaja eelnevaks praktikabaasiks. Üks lõpetaja asus tööle AS Selver saalitöötajana.

Puidutöötleja II kursuse lõpetanutest 4 asusid edasi õppima Astangul puidutöötleja III kursusel. Üks lõpetanu suundus kaitstud töö teenusele ja 1 lõpetanu on hetkel kodune, kuid otsib aktiivselt tööd.

Abikoka kursuse lõpetanutest asusid edasi õppima 3, kõik õpivad hetkel Viljandi Kutsehariduskeskuses koka erialal. Kaks lõpetajat töötavad avatud tööturul: üks lõpetaja töötab AS Rimi Food OÜ letitöötajana ja rakendus erialaselt,  teine lõpetaja ei soovinud oma töökohta avaldada.

Kokkuvõtteks võib öelda, et keeruline aeg tööturul ei jätnud mõjutamata ka keskuse õppijaid. Eelnevatel aastatel on töö- ja kutseõppe õppijad läinud õpingute lõppedes pigem tööle, kuid sel aastal oli edasi õppivate vilistlaste arv suurem. Keskuse jaoks on oluline, et õppijad oleksid aktiivsed ka pärast lõpetamist. Vilistlased ei jää koju ootama paremaid aegu ja töövõimalusi, vaid leiavad teistest kutsekoolidest erialasid, mis täiendavad seniõpitut ning annavad tulevikus erialasel rakendumisel suuremaid võimalusi tööturul.

Keskuse tööhõivespetsialistid pakuvad jätkutuge vilistlastele, kellel ei olnud võimalust tööd leida ja ka neile, kel mingil põhjusel töösuhe katkeb.


Praktikast saab töö, praktikakohast töökoht

Erihoolekande elamise teenusel olev 50-aastane naisterahvas tuli keskusesse õppima abikoka erialale, sest on alati unistanud töökoha leidmisest ja ühiskonda panustamisest.

Esimene praktika toimus Lidos, kuhu naisel oli suur soov tööle saada. Praktika läks hästi, kuid peale tuli esimene COVID-19 viiruse periood ja tööjõudu juurde vajatud.

Teise praktika sooritas naine Rimi hüpermarketi kaupluses, kus ta sai suuepäraselt hakkama ja ka tagasiside oli suurepärane. Paraku polnud selles kaupluses vaba kohta ning juhataja otsustas abistada töökoha leidmises mõnes teises sama keti kaupluses. Ta helistas läbi teiste kaupluste juhatajad, tutvustas ja kiitis kui tubli praktikant tal on ning pakkus ennast ise naise soovitajaks.

Naine saigi võimaluse asuda tööle teises Rimis kulinaarialetis. Alguses olid kõik keskuse tööhõivespetsialistid veidi mures, kas naine jaksab täiskoormusega tööl käia, ent praeguseni on kõik sujunud suurepäraselt. Naine on väga rahul ja tööandaja samuti ning peagi saab Rimis töötatud 6 kuud.

Rehabilitatsiooniosakonna juhataja Kadri Joost