Prindi lehekülg

Muudatused õppetöö korralduses ja teenuste osutamises

13.03.2020

Kuidas hoida enda ja teiste tervist viiruste hooajal?

Astangu Keskus on korraldanud kaheks järgmiseks nädalaks ümber keskuse õppetöö ja teenuste osutamise seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga koroonaviiruse COVID-19 leviku piiramiseks.

Keskuse jaoks on tähtsaimal kohal õppijate, klientide ja töötajate tervis ning aidata töökorralduse muutmisega kaasa viiruse leviku takistamisele. Samas lähtus keskus sellest, et meetmed oleksid keskusele võimalikult valutud ja võimaldaksid olukorra laabumisel naasta tagasi oma tavapärasesse rütmi. Selle nimel palume kõigil järgida Terviseameti juhiseid ja Vabariigi Valitsuse poolt antud korraldusi.

Töökorralduse muutmisel lähtus keskus Vabariigi Valitsuse ning haridus- ja teadusministeeriumi poolt antud korraldustest. Astangu Keskus jälgib pidevalt olukorda ning annab otsust puudutavatele inimestele koheselt ka teada.


Muudatused õppetöös

 • Esmaspäevast algab vaheaeg ja kestab 2 nädalat ajavahemikus 16.-29 märts. Kõik õppijad saadetakse vaheajaks kodudesse ja õpilaskodu läheb kinni. Samuti ei toimu sel ajal keskuses üritusi, huviringe ega muud huvitegevust.
 • Iseseisvat tööd vaheajal ei toimu, v.a kokkuleppel erialaõpetajaga.
 • Vaheajal praktikale minema pidanud õppijad peavad endiselt minema praktikale, kui praktikakohaks määratud ettevõte seda võimaldab. Kui ettevõte on oma töös teinud ümberkorraldused, mis ei võimalda praktikal käimist, siis jääb õppija vaheajale. Kõikidele praktikat puudutavatele küsimustele saab vastused oma rühma tööhõivespetsialistidelt.
 • Õppijate kevadine välispraktika Soome Kiipula Ametikooli ja Saksamaale Mariabergi on tühistatud.
 • Vaheaja teises pooles võtab Astangu Keskus vastu otsuse, kuidas õppetööd jätkub 30. märtsist. Uuest korraldusest antakse õppijatele ja lapsevanematele koheselt teada.
 • Rühmajuhendajad teavitavad õppetöökorralduse muutumisest kõiki õppijaid, kes erakorralises infotunnis ei osalenud ja lapsevanemaid. Lisaküsimuste ja murede korral palume ühendust võtta oma rühmajuhendajaga.
 • Kahe järgmise nädala jooksul toimuma pidanud uute õppijakandidaatide vastuvõtuhindamised lükatakse edasi ja sealt edasi vaadatakse edasi jooksvalt. Keskus võtab kõikidega ise ühendust.

Muudatused pikaajalises kaitstud töös

 • Lõpetatakse ära kiired allhanketööd ja pärast seda saadetakse kliendid koju. Esmaspäeval, 16. märtsil peavad kliendid tulema keskusesse tavapärasel ajal ning juhendaja räägib korralduse üle.
 • Juhendajad jälgivad pidevalt kliendi terviseseisundit ja esimeste haigussümptomite ilmnemisel saadetakse koheselt koju.

Muudatused teenuste osutamises

 • Rehabilitatsiooniteenusel olevate klientide teenuseajad lükatakse 2 nädala võrra edasi. Ajukahjustusega inimeste tugigrupp ehk AKI kohtumine jääb ära. Keskus võtab klientidega ise ühendust.
 • Saali ja ujula kasutamist ei võimaldata nii rentnikele kui oma maja töötajatele. Keskus teavitab rentnikke tühistatud aegadest.
 • Külaliste vastuvõtt keskusesse on peatatud.

Töökorraldus

 • Töötajad on kaugtööl ning ühendust saab e-posti või telefoni teel. Kontakte vaata SIIT

NB! Paneme õppijatele ja lapsevanematele südamele

 • Soovitame vaheajal mitte reisida. Kui oled siiski otsustanud minna vaheajal reisile, siis pärast naasmist tuleb jääda 14 päevaks koju ning jälgida enda ja pereliikmete tervist. Anna sellest kindlasti teada ka oma rühmajuhendajale.
 • Kui õppija jääb vaheajal haigeks või esinevad haigusele iseloomulikud sümptomid, palume sellest koheselt teada anda rühmajuhendajale. Nii saad Sina ja saame ka meie ära hoida viiruse edasikandumist teistele inimestele. 
 • Palume kõikjal järgida tavapäraseid ettevaatusabinõusid nakkushaiguste ennetamiseks – pese korralikult käsi, köhides või aevastades kata nina ja suu käsivarrega, kasutatud taskurätt viska koheselt minema.
 • Palume pöörata suuremat tähelepanu oma tervisele ja hügieenile. Seda kõike selleks, et Sina ja meie püsiks tervetena ning haigestumise oht oleks võimalikult väike.

Hoolitseme koos selle eest, et me kõik püsiks tervetena!