Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Ministrite visiit Astangu Keskusesse

22.06.2021

Töötaja tutvustab puidutsehhis sotsiaalkaitseministrile ning haridus- ja teadusministrile puiduõpet

14. mail külastasid sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning haridus- ja teadusminister Liina Kersna Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskust. Ministrid kohtusid keskuse juhtkonna liikmetega.

Kohtumisel tutvustati keskuse tegevust, aga ka selle rolli ja suundi haridusmaastikul. Räägiti nii majasisestest tegemistest kui nendest, mida keskus teeb koostöös teiste koolide ja koostööpartneritega. Kõike ikka selleks, et erivajadusega inimesed oleksid vajalikult toetatud, et õppes püsida ja õpingute lõppedes tööle asuda.

Samuti leidsid käsitlemist erinevad probleemid, millega keskuse õppijad, töötajad ja keskus asutusena silmitsi seisavad ja mis tulenevad sellest, et keskus ei ole haridusasutus ning mis oleksid võimalikud lahendused. Lisaks tutvustati visiooni aastaks 2035, ehk kuidas suurendada kutserehabilitatsiooni teenuse kättesaadavust kümme korda.

Ühispilt keskuse sotsiaalkaitseministri, haridus- ja teadusministri, keskuse direktori ja direktori asetäitjaga

Räägiti ka käimasolevatest projektidest – kutserehabilitatsiooni teenuse disainimine üle-eestiliseks, lõimitud aine- ja keeleõppe arendamine keskuses, ning pikaajalise kaitstud töö arengusuundadest.

Ministrite jaoks oli keskuse külastus esmakordne ning andis keskusele võimaluse näidata, kuidas on edukalt võimalik ühendada haridus- ja rehabilitatsioonivaldkond ning seada ühiseid sihte kahe valdkonna põimimiseks. Kohtumisel kõik osapooled nentisid, et haridus- ja sotsiaalvaldkonna koostoimimisel on veel palju ära teha. Keskusel oli hea meel võõrustada ministreid ning loodame sisutiheda koostöö jätkumisele!