Prindi lehekülg

Meie teenustele omistati EQUASS Assurance kvaliteedisertifikaat

01.11.2019

Astangu Keskusele väljastatud EQUASS sertifikaat

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse rehabilitatsiooniteenused ja õpe pälvis neljandat korda EQUASS Assurance kvaliteedisertifikaadi. EQUASS kvaliteedijuhtimissüsteem on Astangu Keskuse tööprotsesside ülesehituse aluseks ning praeguseks juba tugevalt juurdunud.

„Väljastatud sertifikaat on suur tunnustus iga Astangu Keskuse töötaja tööle ja panusele,“ ütles Astangu Keskuse personali- ja haldusosakonna juhataja Veronika Kaska.

Keskus esitas 2019. aasta sügisel taotluse Brüsselis asuvale Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi (European Platform for Rehabilitation) esindusele, et omistada rehabilitatsiooniteenustele ja õppele Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise süsteemi sertifikaadi EQUASS Assurance tasemel. Taotluse ettevalmistamine oli pikk protsess, kuid pakkus võimalust heaks eneseanalüüsiks. Dokumentide ettevalmistamisele järgnes audit, mille käigus audiitor vestles nii töötajate, õppijate, klientide kui ka koostööpartneritega ning osales ka lastevanemate võrgustiku kohtumisel.

Auditi tulemusena väljastati sertifikaat kolmeks aastaks tingimusel, et keskus esitab eduraporti õigeaegselt ühe ja kahe aasta järel. „Auditi tulemusena saime kasulikke nõuandeid, kuidas teenuste ja õppega seotud töökorraldust muuta veelgi paremaks ja tõhusamaks,“ kinnitas Kaska keskuse eesmärki püüelda pidevalt paremuse poole.

EQUASS on Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise süsteem (European Quality in Social Services), mis on välja töötatud Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi (European Platform for Rehabilitation) poolt Euroopa erinevate huvigruppide (teenuse pakkujad, teenuse saajad, sotsiaalpartnerid, rahastajad ja poliitika kujundajad) huve arvestades.

Lisainfo: http://www.equass.ee/