Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Lähedaste vestlusringis räägiti Töötukassa ja valla pakutavatest teenustest

07.02.2020

Grupp inimesi vestlemas, Esiplaanil õppijate poolt valmistatud plakat oma eriala kohta.

Detsembris toimus eelmise aasta viimane lähedaste vestlusring, kuhu tulid oma teadmisi jagama Töötukassa juhtumikorraldajad ning Rae valla erivajadusega inimeste spetsialist.

Töötukassa vahvad inimesed tutvustasid erinevaid teenuseid, mida töötukassa pakub: töövõime hindamist, abi töökoha leidmisel, tugiisikut, kogemusnõustamist, ruumide kohendamist, erivahendite toetamist ja palju muudki. Töötukassasse saab arvele võtta ka juba noored vanuses 16, kes ei tööta ega õpi. Töötukassa inimesed julgustasid Töötukassas aktiivsed olema ning uurima erinevate võimaluste ja toetuste osas.

Üheks peamiseks teemaks oli töövõime ja puude hindamine – kui inimene soovib ainult töövõime hindamist, siis tuleb minna Töötukassasse, kui aga ainult puude raskusastme hindamist, siis sotsiaalkindlustusametisse. Kui aga on tarvilik mõlemad hindamised, siis saab need koos teha ükskõik kummas asutuses. Kuivõrd hindamise küsimustik on päris paks pakk paberit, siis julgustasid juhtumikorraldajad tulema Töötukassasse kohapeale, et koos küsimustik üle vaadata. Samuti saab abi alati ka telefoni teel.

Töötukassa on valmis toetama ettevõtjaid, et pakkuda erivajadusega inimestele paremaid töövõimalusi. Selleks pakuvad nad abi nii töövestlustel kui ka ruumide- ja seadmete kohandamisel, et ka erivajadusega töötaja saaks endale mugavalt tööl toimetada. Samuti rääkisid nad võimalusest, et tööl saab olla tugiisikuks ka pereliige või tuttav, kes aitab erivajadusega noorel tööellu paremini sisse elada.

Rae valla erivajadusega inimeste spetsialist rääkis, et valdades on elu korraldatud väga erinevalt ning mis ühes kohalikus omavalitsuses on hea tava, ei pruugi see olla teises. Samas julgustas ta pidevalt küsima ja uurima valla erinevaid võimalusi.

Kui Töötukassa poolt pakutavad teenused on suunatud tööandjale ning tööle saamisele, siis valla teenused aitavad erivajadusega inimestel paremini oma kodus toime tulla ning igapäevatoimetustega hakkama saada.

Näiteks toetavad kohalikud omavalitsused eluruumide kohandamist erivajadusega inimesele sobivaks, aitavad leida tugiisikuid ning koduteenuse pakkujaid, kes toetavad neid, kellel kodust väljapoole liikumine väga keeruline on. 

Mõlemad esinejad julgustasid vestlusringi osalejaid olema ka ise hästi aktiivsed. Tihtilugu on võimalusi ja teenuseid erivajadusega inimestele rohkem kui parasjagu kursis oleme ning vaid koos arutades võib välja tulla sobiv lahendus, mis toimib kõigile osapooltele.

Järgmine lähedaste vestlusring toimub juba kevadel ning siis räägime noore tööle minemisest ning sellest, mis saab siis edasi, kui aeg Astangul läbi saab.