Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lähedaste vestlusring

14.02.2022

Lähedaste vestlusringi flaier koos toimumise andmetega

Septembris 2018 tehti algust lapsevanematele ja lähedastele suunatud vestlusringidega. Ürituste sarja eesmärk on tuua kokku Astangu Keskuse õppijate lähedased, et vastastikuse kogemuste vahetamise formaadis jagada teadmisi, soovitusi ja häid nõuandeid, aga ka muresid ja rõõme, mis on seotud erilise noore toetamisega.

Vestlusringide idee kasvas välja keskuse õppijate lähedaste tagasiside küsitluste ettepanekutest. Saime aru, et hulk  õppijate lähedasi tunnetab vajadust kellegagi nõu pidada igapäevaelus tekkinud küsimuste üle, arutada edasisi samme noore iseseisvumise toetamiseks ja saada juurde infot spetsialistidelt, kes töötavad igapäevaselt eriliste noortega.

Esimeses vestlusringis rääkisime õppijate elust Astangul, rühmajuhendaja rollist õppijate toetamisel keskuse õppimise ajal, tegevuskavadest õppijate unistuste ja eesmärkide toetamisel.

Järgmine lähedaste vestlusring toimub 28. veebruaril kell 18.00 veebi teel. Seekord on teemaks teenused, mis toetavad Astangu õppijaid:

  • erihoolekande ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenustest räägib Liis Koppel, Sotsiaalkindlustusameti teenuste koordinaator;
  • töövõime hindamisest ja Töötukassa teenustest vähenenud töövõimega inimestele räägib Annika Hiller, Töötukassa juhtumikorraldaja.

Vestlusringi registreerimise tähtaeg on 25. veebruar.