Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Lähedaste ja õppijate hinnangul läks koduõppe periood hästi

19.06.2020

Kohanemiskursuse õppija valmistab vurri

Koduõppe perioodi lõpus uurisime õppijatelt, lähedastelt ja Astangu töötajatelt, kuidas see omamoodi periood siis kulges. Kokkuvõttes saame öelda, et läks paremini, kui julgesime algul loota ning koduõppe periood sai edukalt läbi viidud. Ka töötajate küsimustikust tuli välja, et kui esiti tundus valmisolek kaugõppeks vähene, siis õppisime kõik selle perioodi jooksul küll ja veel ning oleme nüüd palju targemad.  Küll ei eelistaks me vabatahtlikult sellist õppimisviisi, vaid kõik igatsesid siiski tagasi Astangule õppima ja õpetama.

Lähedastest vastas pea 80 protsenti, et koduõppe periood läks väga hästi (27%) või hästi (52%). Õnneks olid ülesanded õppijatele arusaadavad ning lausa 98 % oli rahul ka Astangu pakutava toega.

Nagu arvata võib, tundsid nii õppijad kui õpetajad kodus puudust peamiselt praktilise töö vahenditest, seadmetest ja materjalist (36%). On tõepoolest keeruline õppida pagaritööd, kui pole kombiahju ega puidutööd, kui pole vajalikke seadmeid. Seega tuli õpetajatel ja peredel olla loov ning tihtilugu aitasid välja paljas paber ja loovus. Teisena tunti enim puudust kodusest internetikiirusest ning arvutite olemasolust – seda 32 protsendi puhul vastajatest . Tõepoolest – kuna suur osa tunde viidi läbi ka videosilla vahendusel, siis oli internetikiirus igati oluline.

Lähedased tõdesid, et parimaks suhtlus- ja õppekanaliks oli neile nii telefon kui erinevad reaalajas vestluskeskkonnad. Tunti rõõmu, et leidsime erinevaid lahendusi ning mõned õppijad said kodused tööd ka posti teel.

Füsioterapeut annab veebikeskkonnas õppijatele juhiseid trenni tegemiseks
Kehalise arendamise tund

Üldiselt laabus periood vanemate silmis kenasti, positiivsena toodi välja, et saigi hommikul kauem magada ning päeva sai seada enda ajagraafiku järgi. Samas tekitas aja planeerimine ka kõige enam väljakutseid ning ainuüksi õppija motiveerimisega oli kodus küllalt tegemist. Astangult ootavad lähedased veelgi suuremat koostööd ja tagasisidet. Vanemad tunnistasid, et neil ei olnud ka alati aimu, mida õppijad tegema pidid ning seega jäi neil osa kahe silma vahele.

Ka õppijad tõid koduõppes välja nii positiivset kui negatiivset. Kodus õppimine oli keeruline umbes pooltele õppijatele – kõige enam tunnistasid just tööõppe õppijad, et kodus õppimine oli neile raske.  Küll tundsid nad aga õpetajate tuge ning olid üldjoonetes koolikorraldusega olukorra piires rahul. Ülekaalukalt meeldis neile Facebookis õppimine või ülesannete saamine e-kirjaga. Paljud tõid välja, et oli tore, kui sai õpetajatele ka helistada ja siis asju üle küsida või segaseks jäänud asju arutada.

Õppijad tõdesid, et suurimaks väljakutseks oli enda motiveerimine ja viitsima sundimine. Loomulikult tundsid õppijad enim puudust rühmakaaslastest ja Astangul toimuvast eluolust. Seevastu olid nad aga õnnelikud, et kodus olles sai rohkem magada ja hommikuid pikemaks venitada.

Kokkuvõttes on meil kõigil hea meel, et selline omamoodi aeg on nüüdseks läbi saanud. Võtame Astangul kõik tagasisided ja analüüsid ka kokku ning proovime sellisest ajast õppida nii palju kui võimalik. Märkasime, et meie õppijad on tublid ja iseseisvad ning veebitunde annab teha küll. Saame ennastki täiendada ning vahel soovi korral veel ka iseseisvaid ülesandeid anda. Küll on aga kõigil hea meel, kui väljakutseid täis periood on möödas ning sügisel saame taas kõik Astangul kokku saada.