Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Kutsume osalema virtuaalsesse infotundi

08.03.2021

Vaade Astangu Keskusele

Kutsume õpetajaid, tugispetsialiste ja vanemaid, kes otsivad erivajadusega noorele sobivat keskkonda edasiõppimiseks, osalema Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse virtuaalsesse infotundi.

Infotunnis tutvustatakse Astangu Keskuse õppimisvõimalusi, millised erivajadusega õppijad sobivad keskusesse õppima ning kuidas õppijat toetatakse nii õppetöö jooksul kui suundumisel iseseisvamasse ellu.

Astangu Keskuse tegevus ühendab kutseõpet ning sotsiaalset ja tööalast rehabilitatsiooni, mille kaudu valmistame tööealisi erivajadusega inimesi ette iseseisvamaks eluks ja avatud tööturule minemiseks. Põgusa ülevaate keskuse tegevusest saab virtuaaltuurist või kodulehelt. Infotunnis räägime kõigest põhjalikumalt.

Kuna igal koolil on omad küsimused ja teemad, viime infotunni läbi koolipõhiselt eelnevalt kokku lepitud ajal Google Meet keskkonnas. Infotunni kestvuseks võib arvestada 1.5-2h.

Aja kokku leppimine ja lisaküsimused: rehabilitatsiooniosakonna juhataja Kadri Norit, kadri.norit@astangu.ee, tel 687 7215 või õppeosakonna juhataja Marju Männiksaar, marju.manniksaar@astangu.ee, tel 53038421.