Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Kutsevaliku õppe esimesed kogemused

28.02.2023

Kolm helkurvestide ja kiivrite ning töökinnastega õppijat ahitavad seina

Sügisel 2022 avati Astangu Keskuses KuVa ehk kutsevaliku õpe. Kutsevaliku õpe annab noorele võimaluse teha tutvust erinevate erialadega ning selle põhjal otsustada edasine haridustee või tööturule siirdumine. Võrreldes teiste kohanemiskursustega Astangu Keskuses on KuVa õppekavas veidi teistsugusemad õppeained ja õppijatel tuleb õppeaasta jooksul läbida rohkem erinevaid mooduleid. Lisaks on õppetöö osaks 4-nädalane praktika. Kutsevaliku õppe avasime koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega. 

Septembris alustas KuVa kursusel õpinguid kuus õppijat: neli noormeest ja kaks tütarlast vanuses 16-21 eluaastat. Õppijad on erineva taustaga ja üle Eesti. Kursusel on õppijaid, kes kevadel lõpetasid põhikooli ja asusid Astangu Keskusesse õppima ning on õppijaid, kes olid mõnes kutsekoolis õppimist alustanud, kuid õpingud pooleli jätnud. Astangu Keskusesse tulles oli kõigi õppijate sooviks leida endale sobiv eriala ning rakendumine hilisemalt tööturul.

Õppeaasta alguses tehti koos rühmaga mitmeid ühiseid väljasõite meeskonnatunde loomiseks. Külastati Paunküla matkarada, kus läbiti ka nutimäng ning õpiti loodust paremini tundma, käidi bowlingut mängimas ja külastati Skyparki. Oktoobriks oli välja kujunenud traditsioon rühma õppijate sünnipäevade puhul teha ühine väljasõit, nt käisime novembris põgenemistoas.

Viis õppijat istuvad klassis teises reas, üks esimese ning kuulavad tahvlile joonistavat õpetajat

Oktoobris läbis KuVa rühm ehitustööde mooduli Haapsalu Kutsehariduskeskuses. Kolme päeva jooksul saadi esmased teadmised ehitustööde valdkonnas, tutvuti ohutusnõuete- ja tehnikaga. Õpingute ajal elati õpilaskodus ning õhtune vabaaja sisustamine oli õppijate enda korraldada. Tehti koos süüa, jalutati vanalinnas ning külastati Rohuküla sadamat. Varasemalt ei ole ühegi teise kursusega sellisel viisil õppeained läbitud. Kogemus oli õppijatele ja õpetajatele uudne ning kõik osapooled jäid korraldusliku poolega väga rahule. Õpetajad nägid sellisel õppemeetodil palju positiivseid külgi ning kindlasti soovitakse ka järgmisel õppeaastal sarnasel viisil vähemalt üks õppemoodul läbida.

Oktoobris toimunud iseseisva töö nädalal oli õppijate ülesandeks valmistada kaks toitu, need üles pildistada ja veebikeskkonda üles laadida. Iseseisvatöö nädal on KuVa rühma teistest kohanemiskursustest eristav õppevorm, samal ajal oli teistel kohanemiskursustel vaheaeg.

Novembris jätkus õppetöö Keskuses kohapeal, kus läbiti puidumoodul ja alustati Selveris tööharjutust jõulupakkide komplekteerimisega.

Detsembris külastasime Tallinna Teeninduskooli, tutvusime nende kutsevaliku aasta õppekavaga ning õpetavate erialadega.

Õppijad sadama ääres jalutamas

Jaanuaris läbisid õppijad abikoka mooduli ning võõrustasime Tallinna Teeninduskooli õppijaid Astangul. Tegime majas ringkäigu, KuVa õppijad tutvustasid õpilaskodu reegleid ning ühiselt valmistasime puidutöö õpetaja juhendamisel võinuga. Veebruaris käime tööharjutusel Roo Prismas kaupa paigutamas nin ees on ootamas veel kaubanduse abitööde ja pagaritöö moodul, lisaks vabatahtlik töö Tallinna Toidupangas. Maikuus saavad kõik õppijad oma oskusi ja teadmisi proovile panna praktikale minnes. Eesmärk on saada positiivne kogemus tööandja juures, mis annaks innustust tulevaseks tööeluks. Praktikakohta aitab õppijatel koostöös peredega leida keskuse tööhõivespetsialist.

Pool õppeaastat on seljataga, palju on juba tehtud ning kogetud, õppijad on omandanud uusi oskusi ja teadmisi. Nüüd on aeg oma soovid ja mõtted tuleviku osas selgeks mõelda ja nende suunas tegutsema hakata. Kõigi KuVa õppijate soov on sügisel edasi õppida Astangu Keskuses, erialavalik tuleb langetada märtsi alguseks. Rühmajuhendaja ja õpetajad toetavad õppijaid valikute ning tulevikuplaanide tegemisel.

Oleme põnevil, kuhu õppeaasta lõpuks õppijate soovide ja eesmärkidega jõuame ning milliseid kokkuvõtteid esimesest kutsevalikuaastast Astangul teha  saame.

/Õpetaja Liisbet Tern/