Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Kutserehabilitatsiooni teenuse disain

25.06.2021

Disainmõtlemine - skeem

Astangu Keskus alustas 2021.aasta algusest uue arendusprojekti elluviimisega.

Projekti eesmärgiks on luua erivajadustega inimeste vajadustest lähtuvalt sobilik teenus tööoskuste õppimiseks üle Eesti kutseõppeasutuste jaoks. Kutserehabilitatsiooni teenuse arendamisel põhinetakse teenuse disaini metoodikal.

Projekti periood on jaanuar 2021 – august 2023. Projekti I aastal kaardistatakse analüüsi käigus kutseõppes õppida soovivate erivajadusega inimeste toe vajadused ning ka kutseõppeasutuste kitsaskohad õppijate toetamisel. Tulenevalt analüüsist ning disainitud teenusest koostatakse ettepanekud kutserehabilitatsiooni teenuse loomiseks ning osutamiseks kutseõppeasutustes üle Eesti (tegevuse II aasta alguses). 

Sellele järgnevalt toimub teenuse piloteerimine, mille raames katsetatakse disainitud teenust piloodiga ühinenud kutseõppeasutustes (tegevuse II ja III aastal). Piloteerimisperioodi käigus pakutakse kutsekoolidele tugispetsialistide alast abi/tuge ning tekkiva kogemuse pinnalt valideeritakse ja vajadusel täiendatakse disainitud kutserehabilitatsiooni teenuse mudelit.

Antud mudel on aluseks kutserehabilitatsiooni teenuse pakkumiseks kutseõppeasutustes üle Eesti.

Üheks osaks tegevuse elluviimisel on ka oluliste osapooltega (Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteamet, Töötukassa jt) koostöö ja läbirääkimised, et kutserehabilitatsiooni teenust oleks võimalik kutseõppeasutustes pakkuma hakata.

Projekt viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi programmi meetme „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ vahenditest.

Teenuse disaini teenust pakub riigihanke võitnud  rahvusvaheline teenusedisaini ja brändingu ettevõte Brand Manual, mis tegutseb Tallinnas ja Maastrichtis.

Brand Manualil on oma muude arvukate tööde hulgas varasem kogemus ka sotsiaalteenuste valdkonnast. Nimelt on nad aidanud välja arendada teenusmudelit erivajadusega inimestele nende kogukonda kaasamiseks AS Hoolekandeteenused tarbeks. 


Mis on teenuse disain?

Teenuste disain on oma sisult tööriistade kogum, mis võimaldab luua teenuseid kasutajakeskselt. Mismoodi pakkuda oma toote või teenusega klientidele suurimat väärtust, arvestades sealjuures võimalike piirangutega ning olles organisatsiooni jaoks kasumlik. Disaini metoodika sobib erinevate komplekssete organisatsiooni probleemidega tegelemiseks. Tulemuseks on mõjus, lihtne ja ratsionaalne lahendus.

Teenuste disain on metoodika nagu näiteks on seda ka projektijuhtimine. Lihtsalt sõnastades on teenuste disain uute teenuste loomise või olemasolevate teenuste arendamise protsess, mis kasutab tootedisainis rakendatavat metoodikat (teatud modifikatsioonidega) ning disainmõtlemist (design thinking). Päris üheselt tootedisaini meetodeid üle võtta ei saa, sest teenused erinevad toodetest selle poolest, et nende osutamine ja tarbimine eeldab tihti kasutaja-teenusepakkuja kontakti, teenused on immateriaalsed jne. Seega just need aspektid, mis puudutavad klienditeenindajate tööd (sh nn tagaliinitöötajaid ja -protsesse) tuleb eriti hästi läbi mõelda ja planeerida ning klienditeenindus on n-ö jäämäe veepealne osa.

Teenuste disain tegeleb teenuste funktsionaalsuse ja pakkumisprotsessi analüüsiga kliendi vaatekohast ning püüdleb selle poole, et teenuste pakkumisel kasutaja/kliendi ja teenusepakkuja kokkupuude – e-teenuste puhul kasutajaliides (interface) – oleks kliendile väärtuslik, kasulik, kasutajasõbralik ja ihaldusväärne ning teenusepakkuja jaoks efektiivne ja konkurentidest eristuv.

Projektijuht Keiu Talve, tel 509 7258, keiu.talve@astangu.ee