Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kursused 2022/2023. õppeaastal

03.02.2022

Neli õppijat veedavad toredalt aega Astangu peasissekäigu ees

Peagi algab vastuvõtt järgmiseks õppeaastaks. Avaldusi võetakse vastu alates 1. märtsist kuni 1. juulini. Kõik huvilised on oodatud ka HEVI ehk hariduslike erivajadustega õppijate infomessile neljapäeval, 10. märtsil kl 11-14 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses.

Meil on pakkuda nii mõndagi põnevat: kohanemiskursused tuntud headuses, uus kohanemiskursus vene emakeelega õppijale ning uuenevad tööõppekursused, samuti koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega kolm eriala kutseõppes. Rühmad on väikesed (6-12 õppijat), õppijaid toetavad rehabilitatsiooniteenused on põimitud õppetööga ning valida on mitmete huviringide vahel.

Kohanemiskursused

2022. aasta sügisel avatakse 7 kohanemiskursuste rühma, igaüks veidi erineva suuna ning sisuga. Kohanemiskursused on mõeldud noorele, kes pärast põhikooli lõpetamist või mõnda aega rakenduseta olnuna ei tea veel, mida täpsemalt edasi õppida. Kohanemiskursustel on hea võimalus ennast, oma tugevaid ja vähemtugevaid külgi tundma õppida ning enesekindlust kasvatada. Aastaga on võimalik saada juurde sotsiaalseid oskusi, treenida igapäevaseid oskusi, proovida pagari ja abikoka tööd, meisterdada puidutöökojas, tantsida loovliikumise tunnis, katsetada erinevaid pille muusikateraapias, liigutada end kehalise arendamise tunnis ning loomulikult õppida juurde nii emakeelt, matemaatikat kui arvutitarkusi. Üsna oluline osa on nn tööharjutusel, mille raames kohanemiskursuste õppijad käivad majast väljas tööd harjutamas ja teevad vabatahtlikku tööd.

Esmakordselt piloteerime kohanemiskursust vene emakeelega noorele, kus keeleõpe toimub lõimitud aine- ja keeleõppe meetodil ehk keelt omandatakse tavapäraste õppetegevuste käigus ning õppetöö käib peamiselt eesti keeles. Tugiteenuseid saab noor vene keeles. Kõik see aitab noorel valida endale edaspidiseks sobiv eriala ja minna tulevikus edasi õppima või tööle.

Tööõppekursused

Peale kohanemiskursuse lõpetamist või kandideerides otse, on võimalik õppima tulla ka  pikematele täienduskoolituskursustele ehk tööõppekursustele. Tööõppekursusel osalemine aitab õppijal saada võimalikult iseseisvaks oma tegemistes ning töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Kursuste oluliseks osaks on mitmenädalane praktika vastava eriala ettevõttes. Valikus on 2 aastane pagar-kondiitri abi kursus, kus õppijad saavad põhjalikud teadmised pagaritööst ja kondiitrite töömaailmast. Puhastus-ja toateenindaja kursuse asemel oleme koostöös heade partneritega kaubanduskettidest välja töötanud kaubandustöötaja abi tööõppekursuse. Kursus on loodud aina suureneva tööjõuvajaduse leevendamiseks ning aitamaks kauplusekettidel töötajaid koolitada. Sellel kursusel valmistame õppijat ette erinevateks jae- ja hulgikaubandusettevõtetes ette tulevateks abitöödeks: kauba sorteerimine, pakendamine, riiulitele ja väljapanekupindadele paigutamine, aga ka erinevad puhastustööd, jäätmekäitlus jne.

Kutseõpe

Kutseõppe erialadest pakume koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega võimalust saada abikoka, puidutöötleja ning IT süsteemide nooremspetsialisti kutse. Abikoka õpe kestab ühe aasta. Selle küllaltki intensiivse õppeaasta jooksul saab õppija vajalikud teadmised ja oskused ning läbib ka erialase praktika, et töötada koka abilisena kohvikus, restoranis või kulinaariatööstuses. Õppetöö toimub kogenud kutseõpetajate käe all nii kohvikus kui söökla köögis, kuid põhiliselt siiski abikoka õppeklassis, mis sai eelmise aasta sügisel täiesti uue kuue. Kaheksa töökohaga õppeklassis on kaasaegne ja kõikidele nõuetele vastav sisustus ning köögitehnika.

Puidutöötleja õpe kestab kaks aastat, mille kestel omandab õppija käsitööoskused, laiapõhjalised üldteadmised puidu töötlemisest tervikuna ja kitsamad ametioskused endale sobivaimas puidutöötluse valdkonnas läbi praktika kodulähedases ettevõttes. Puidutöö tegemiseks on keskuses olemas kaasaegsete seadmetega töökojad. Puidutöötleja eriala lõpetajad leiavad edukalt rakenduse avatud tööturul.

IT süsteemide nooremspetsialisti eriala õpingud kestavad kõige kauem: kolm aastat. Kuna tegu on 4. taseme kutseõppega, on võimalik saada kutsekeskharidus ja lisaks erialaainetele läbib õppija ka üldhariduse moodulid. Õppima on oodatud ka keskhariduse juba omandanud IT huvilised, sest VÕTAga saab ained hõlpsasti üle kanda. IT süsteemide nooremspetsialisti eriala lõpetamisel sooritatakse EUCIP kutseeksam. Eriala lõpetades on võimalik minna edasi õppima või leida töö arvutitehniku, help-desk tehniku, süsteemiadministraatori või võrguspetsialistina.

Kõigil kutseõppe erialadel õppijatel on kord aastas võimalus kandideerida Erasmus+ õpirändele, mis tähendab välispraktika sooritamist mõne meie koostööpartneri juures Eestist väljaspool.