Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kuhu lõpetajad edasi lähevad?

22.06.2021

Tööhõivespetsialist tutvustab pildipõhise karjäärinõustamise vahendi abil õppijale erinevaid ameteid

Õppijate ettevalmistus praktikaperioodiks ning tulevaseks tööeluks algab juba õppeaasta alguses karjäärikujundamise tundidega, mida viivad läbi tööhõivespetsialistid. Iganädalaselt toimuvate tundide raames selgitatakse välja õppija tugevused, arendamist vajavad küljed, oskused ja huvid. Õpitakse tundma tööalaseid mõisteid, seadusandlust, vaadatakse üle kandideerimiseks vajalik dokumentatsioon ning muuhulgas harjutatakse ka tööintervjuuks. Tulenevalt õppijate kursusest, millel õpitakse, koostatakse tööhõivespetsialisti abiga CV ja motivatsioonikiri.

Õppijatele on õppeaasta jooksul enne praktikaid planeeritud kaks kuni kolm ettevõtte külastust, et õppijatel tekiks parem ülevaade tööturul toimuvast. Tihti ei olegi õppijal varasemat kokkupuudet tööturuga olnud ja ei teata, millised on töötingimused ja tööandja ootused.

Käesoleva õppeaasta praktikabaaside seas on nii pikaajalisi koostööpartnereid kui ka uusi ettevõtteid. Õppijatele antakse juba varakult vastutus leida endale praktika- ja töökoht. Koostöö lähedastega praktikakohtade leidmisel on õppegrupiti erinev. Kohanemis- ja tööõppekursuste õppijate lähedastel ja perel on kahtlemata suurem roll sobiva praktikakoha leidmisel. Kui õppija on ennast praktikaperioodil tõestanud, siis sageli tehakse neile praktikaperioodi lõpus tööpakkumine.  

Tavapäraselt on õppijad saanud kandideerida ja suunduda iga-aastasele välispraktikale, mis jäi sel ja eelmisel õppeaastal ära seoses ülemaailmse viirusepuhanguga.

Suhted praktikabaasidega/tööandjatega on olnud väga head ja nad hindavad kõrgelt meie õppijate lojaalsust ning töökust. Sellest õppeaastast alustasime kolmepoolse praktikatagasiside tegemist - õppija, praktikakoha juhendaja ja Astangu keskuse õpetaja räägivad, kuidas praktika on sujunud, millised tõrkeid on tekkinud ja mida saab keskus teha veel, et praktikant saaks praktikal väga hästi hakkama.

Loomulikult tuleb praktikaperioodil ette ka erinevaid takistusi, näiteks sisse magamist, ülesannetest vääriti arusaamist, kommunikatsiooniprobleeme jm. Need probleemid saavad alati lahendatud. Tööhõivespetsialistid on praktikaperioodil tihedalt suhtluses nii ettevõtte kui õppijatega. Oleme toeks nii tööandjatele kui meie lõpetanutele, et tööturule sisenemine oleks sujuv ja tööl püsimine jätkusuutlik.

Järgnevalt on välja toodud õpperühmade põhiselt toimunud praktikad ja millistele töökohtadele on suundumas kevadel lõpetanud õppijad, kelle kohta on info olemas.

Sellel aastal neljast lõpetavast pagar-kondiitri abist suunduvad 3 avatud tööturule. Töökohtadeks on kolmel lõpetajal eelnevad praktikabaasid - Baltic Restaurants Estonia AS Rocca al Mare kooli söökla - nõudepesija, Selver AS - Marienthali Selver - saalitöötaja, Saiaäri OÜ - pagar.

Ühe õppija puhul on avatud tööturule suundumine veel lahtine, kuna esinevad suured motivatsiooniprobleemid. Hetkel on ta Töötukassa kaudu tööpraktikal Selver AS-s.

Suhted praktikabaaside ja tööandjatega on olnud väga head, nad hindavad kõrgelt meie õppijate lojaalsust ja töökust. Praktikabaasideks on pagar-kondiitri abi rühmal sellel õppeaastal olnud: AS Selver - Viimsi Selver, Kuno Plaan & Kondiitrid OÜ, Kulinaaria OÜ, Pagar Võtaks OÜ, Selver AS - Marienthali Selver, Selver AS - Torupilli Selver, Saiaäri OÜ, LeidiR OÜ, Baltic Restaurants Estonia AS Rocca al Mare kooli söökla.

Abikoka eriala õpingud läbis sel õppeaastal viis õppijat. Avatud tööturule suundub 2 õppijat, 1 õppija kolib Eestist mõneks ajaks ära ning 2 õppijat jätkavad õpinguid – üks Rakvere Ametikoolis kokk tase 4 ja teine Astangu keskuse pagar-kondiitri abi erialal. Õppijad valmistusid tööeluks muuhulgas läbi praktika sooritamise ja antud õpperühm sooritas oma praktikaid järgnevates ettevõtetes: Artur OÜ, Plaza Kitchen OÜ, Snoob Resto OÜ, Virma M.T OÜ, Kulinaaria OÜ, VAPI PEOPLE OÜ.

IT süsteemide nooremspetsialisti eriala lõpetab sel õppeaastal kuus õppijat. Oma erialaseid teadmisi rakendati Eurofoto OÜ, IT TV Remont OÜ, Tartu Nägemisvaegurite Arenduskeskus MTÜ, Helpific MTÜ ja Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Haabersti Klubimajas. Lõpetajad teevad ettevalmistusi asumiseks avatud tööturule, töökohti valitakse huvide ja tugevuste järgi. Populaarsed ametikohad on veebiarendaja, süsteemianalüütik, infosüsteemi haldur.

Puhastus- ja toateeninduse eriala õppijad alustavad praktikaga juba esimesel õppeaastal. Esimesel aastal käivad õppijad praktikal kord nädalas reedeti. Teisel õppeaastal kahekuulise praktika.

Sel õppeaastal sooritasid puhastus-ja toateenindaja õppijad oma praktika erinevates asutustes: Rimi Eesti Food AS, Pärnu Waldorfkool, Kadrioru Park, Stell AS,  Harku Keskus, Lõuna-Eesti Hooldekeskus, Keila Sotsiaalkeskus, Hotell Centrum Viljandi, M.W.Vool AS, Keila Haldus OÜ, Haabersti Haldus OÜ, Selver AS ning Kohtla-Järve Gümnaasium.

Sel aastal oli praktikabaaside seas palju uusi ettevõtteid. Pea kõikide baasidega on loodud meeldiv ja tihe koostöö. Astangu Keskuse tööhõivespetsialist on olnud õppijatele toeks kogu praktikaperioodi vältel ning toetanud õppijaid ka tööle suundumisel.

Peale lõpetamist suundub seitsmest eriala lõpetanud õppijast kolm avatud tööturule: Selver AS-i puhastusteenindajaks, Rimi Eesti Food AS-i kaubapaigutajaks ning Weerec OÜ-sse abitööliseks. Üks õppija jätkab õpinguid Viljandi Kutseõppekeskuses ning kolm lõpetanud õppijat suunduvad edasi kaitstud töö teenusele.

Omandatud ajukahjustusega inimeste jaoks mõeldud kursuse „Tahan Tööle“ eesmärk on leida peale Astangu Keskuse lõpetamist rakendumisvõimalus ühiskonnas. Kursusel osalevad õppijad teevad enne praktikaperioodi kahe kuu jooksul kord nädalas vabatahtlikku tööd, mis aitab ette valmistuda intensiivsemaks praktikaperioodiks. Sel aastal käisid Tahan Tööle õppijad Toidupangas, varasemalt on käidud ka näiteks Uuskasutuskeskuses. Enne kursuse lõpetamist leitakse vastavalt õppija võimetele ja oskustele sobiv praktikakoht. Selle aasta Tahan Tööle kursuse praktikabaasid: Toidupank, Juhani Puukool, AS Tera, Astangu Keskuse kaitstud töö puidutöö töötuba, Tallinna Tugikeskus Juks.

Neljast lõpetavast puidutöötleja eriala õppijast asuvad kõik õppijad tööle avatud tööturule, millest kolmel juhul on ettevõte õppija varasem praktikabaas. Praktikabaasideks olid sellel aastal: Thermory AS, Standard AS, Leigola OÜ, Plaat Detail OÜ, Kitman Thulema AS.