Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prindi lehekülg

Kuhu lähevad õppijad sel aastal praktikale?

09.02.2020

Abikoka eriala õppija ja õpetaja teenindavad kassas kliente

Õppijate ettevalmistus praktikaperioodiks ning tulevaseks tööeluks algab juba õppeaasta alguses läbi karjäärikujundamise tundide, mida viivad läbi tööhõivespetsialistid. Iganädalaselt toimuvate tundide raames selgitatakse välja õppija tugevused, nõrkused, oskused ja huvid. Õpitakse tundma tööalaseid mõisteid, seadusandlust, vaadatakse üle kandideerimiseks vajalik dokumentatsioon ning muuhulgas harjutatakse ka tööintervjuuks. Tulenevalt õppijate tasemest ning kursusest, millel õpitakse, koostatakse tööhõivespetsialisti abiga CV ja motivatsioonikiri.

Õppijatele on õppeaasta jooksul enne praktikaid planeeritud kaks kuni kolm ettevõttekülastust, et õppijatel tekiks parem ülevaade tööturul toimuvast. Tihti ei olegi õppijal varasemat kokkupuudet tööturuga olnud, ei teata, millised on töötingimused ja tööandja ootused.

Näiteks abikoka ja pagari õppijad on käesoleval õppeaastal külastanud Pagaripoisid OÜ-d. Erilist muljet avaldas õppijatele aga Paides asuv Eesti Pagar AS. Õppijad ütlesid naljatamisi, et tegemist on leibade lõbustuspargiga! Selline mulje tekkis neil põhjusel, et töö on mehhaniseeritud ning tooted väljuvad justkui karussellide pealt. Lisaks külastasid abikoka eriala õppijad Radisson Blu hotelli, kus tutvuti hotelli ja selle köögiga. Hetkeseisuga on sinna praktikale asumas ka üks õppija.

Kohanemiskursuste õppijate tööeluks ettevalmistamise üheks osaks on tööharjutusel osalemine. Tööharjutuse eesmärgiks on tööharjumuse kujunemine, töövõtete õppimine ning esmase töökogemuse saamine. Sel õppeaastal osaletakse tööharjutusel Merimetsa ja Marienthali Selveris. Õppijate ülesanneteks on panna kaupa lettidele, jälgida toodete realiseerimistähtaegasid ning korrastada riiuleid, vajadusel abistada ka ostjaid kaupade ülesleidmisel.

Kohanemis- ja tööõppekursuste õppijad said sel õppeaastal osaleda ka Prisma Peremarketis tööharjutusel, kus õppijad komplekteerisid ja pakendasid jõulupakke. Tööharjutusel osalemine aitab kaasa õppijate analüüsivõimele, kuna nendega koos arutatakse, millised on vajalikud oskused ja teadmised, et sellist tööd tulevikus teha. Ka tööhõivespetsialistidele ning kutseõpetajatele, kes ettevõttekülastustel käivad, on asutuste tööga tutvumine silmaringi laiendav.

Käesoleva õppeaasta praktikabaaside seas on nii pikaajalisi koostööpartnereid, kui ka uusi ettevõtteid. Õppijad ja lähedased kaasatakse juba varakult sobiva praktika- ja töökoha leidmiseks ning võimalusel arvestatakse õppija soove. Koostöö lähedastega praktikakohtade leidmisel on õppegrupiti erinev. Väiksematest piirkondadest pärit õppijatele püütakse leida praktikakoht oma kodukohta. Keskuse tööhõivespetsialistid ei ole kursis kõikide piirkondade asutuste ja tööle saamise võimalustega, seetõttu kaasatakse pere veelgi enam praktika planeerimisse – otsitakse üheskoos sobilikke ettevõtteid. Kohanemis- ja tööõppekursuste õppijate lähedastel on kahtlemata suurem roll sobiva praktikakoha leidmisel.

Kui õppija on ennast praktikaperioodil tõestanud, siis sageli tehakse neile praktikaperioodi lõpus tööpakkumine.  Näiteks ühele meie pagaritöö õppijale tehti sel õppeaastal praktikajärgselt graafiku alusel tööpakkumine asutuses Pagar Võtaks OÜ.

IT nooremspetsialisti ja IT klienditoe eriala õppijad külastasid hinnatud praktika- ja töökoha pakkujat Elisat. Viimase usaldus Astangu Keskuse õppijate vastu on nii suur, et nendega on sõlmitud töölepingud ka juba enne praktikaperioodi algust. Hea meel on tõdeda, et meie lõpetanutel on Elisas läinud hästi, sest seal töötamise ajal on saadud ka ametikõrgendusi. Hetkel on sama rühma õppijate osas käimas läbirääkimised ettevõtetega, et korraldada töövarjupäevi, kus õppijad saaksid endale meelepärase ettevõttega lähemalt tutvuda ning seeläbi selgust edasiste karjäärivalikute osas. Nii nagu varasematel aastatel, pakub G4S ka sel aastal meie õppijatele praktikakohti. Seni on kõikidele praktikantidele tehtud ka tööpakkumised.

Tisleri ja puidutöötleja eriala õppijad käivad praktikal erinevates puiduettevõtetes. Praktikakohtadeks näiteks Kitman Thulema AS Tallinnas, Leigola OÜ Viljandis, lisaks pikaajalised koostööpartnerid Standard AS, Neiseri Grupp AS, kus õppijad oma praktikaid sooritavad.

Kutseõppe erialade õppijatel oli ka sel aastal võimalus kandideerida välispraktikale Soome Kiipulasse ja Saksamaale Mariabergi. 4 abikoka ja 4 tisleri eriala õppijat on minemas Saksamaale Mariabergi ning 4 IT nooremspetsialisti eriala õppijat Soome Kiipulasse. Mõlemasse keskusesse läheb õppijaid toetama 2 Astangu keskuse töötajat.

Ajukahjustusega inimeste jaoks mõeldud kohanemiskursuse Tahan Tööle eesmärk on aidata ja toetada õppijaid peale kursuse läbimist leidma endale sobivaim  rakendumisvõimalus ühiskonnas. Tahan Tööle õppijad teevad  enne praktikaperioodi kahe kuu jooksul vabatahtlikku tööd, valmistudes selliselt ette intensiivsemaks praktikaperioodiks. Sel õppeaastal on Tahan Tööle õppijatel soov minna loomade varjupaika. Varasemalt on käidud näiteks Uuskasutuskeskuses ja Toidupangas. Enne kursuse lõpetamist leitakse vastavalt õppija võimetele ja oskustele sobiv praktikakoht. Selle aasta Tahan Tööle kursuse praktikabaasidega veel läbirääkimised käivad. Kindel on, et üks õppijatest saab jääda Astangu keskusesse pikaajalise kaitstud töö teenuse töötubadesse ning üks õppijatest suundub päevakeskusesse. 

Suhted praktikabaasidega/tööandjatega on olnud väga head ja nad hindavad kõrgelt meie õppijate lojaalsust ning töökust. Seda tõestab ka 2018/2019 õppeaasta praktikabaaside tagasiside - tööandjad on nõus õppijat uuesti praktikale võtma 92% puhul.

Loomulikult tuleb praktikaperioodil ette ka erinevaid takistusi, näiteks sisse magamist, ülesannetest vääriti arusaamist, kommunikatsiooniprobleeme jm. Need probleemid saavad alati lahendatud. Tööhõivespetsialistid ja kutseõpetajad on praktikaperioodil pidevalt suhtluses nii ettevõtte kui ka õppijatega Oleme toeks nii tööandjatele kui meie lõpetanutele, et tööturule sisenemine oleks sujuv ja tööl püsimine jätkusuutlik.